Verktøy

Håndbok for fylkeslagene

Håndboka for fylkeslagene gir praktiske råd til driften av et fylkeslag i Norsk kulturforum, til styrets sammensetning og arbeid og til gjennomføring av arragnementer og informasjonsarbeid.

Fylkeslagene er selve kjernen i NOKUs virksomhet. I fylkeslagene samles og diskuteres lokale problemstillinger, som så tas videre i vårt nasjonale nettverk gjennom NOKU sentralt. Fylkeslagene i NOKU er viktige møteplasser for kulturarbeiderne rundt om i kommunene.

Driften av fylkeslagene baseres på frivillighet og dugnadsarbeid. Derfor er det viktig med en god og hensiktsmessig drift som både gagner det lokale kulturlivet, men som heller ikke sliter ut fylkeslagets leder og tillitsvalgte.

Denne håndboka er ment som en hjelp, både til oppstart og daglig drift av fylkeslagene i NOKU. Her vil dere få praktiske tips og råd til driften, styrets sammensetning og arbeid, gjennomføring av arrangementer og informasjonsarbeid. Alt dette skal støtte opp under fylkeslagenes viktigste oppgave: som er å skape møtepunkter og være kunnskapsressurs for det lokale kulturlivet.
Informasjonen i denne håndboka kan ved første øyekast virke svært omfattende, men den er kun ment som en hjelp og inspirasjon til en effektiv og god drift av fylkeslagene.
NOKU sentralt ønsker også å være en aktiv medspiller i fylkeslagenes arbeid, og bidra til at fylkeslagene kan være aktive dialogpartnere i organisasjonens arbeid.

Om dere lurer på noe, eller trenger hjelp, er det bare å ta kontakt.

Vi oppfordrer også til å bruke de øvrige verktøyene våre, som er under stadig utvikling.

Nyttige ressurser