Tema – Nettverk og møteplasser

Nettverk og møteplasser

Norsk kulturforum samler, deler og styrker kunnskapen om feltet gjennom å bygge nettverk og utvikle møteplasser for våre medlemmer og for feltet som helhet.

Norsk kulturforum mener

  • Lokal kunst- og kulturutvikling styrkes gjennom faglig påfyll, felles opplevelser, erfaringsdeling og nettverksbygging.
  • Faglige møteplasser beriker både den enkelte medarbeider, og kommunens kulturarbeid.

Kulturarbeidere og kulturpolitikere trenger inspirasjon, faglig påfyll, verktøy, kolleganettverk og møteplasser – for å utvikle og for å styrke kulturlivet over hele landet. Nettverk og møteplasser er derfor en viktig del av arbeidet vi i Norsk kulturforum gjør.

Noen av våre møteplasser og arrangementer:

Kulturytring

I juni 2021 ble Kulturytring arrangert som landets første, nasjonale arena for kunst- og kulturpolitikk. På Kulturytring møttes hele feltet til samtaler om kultur som politikkområde. Kulturytring arrangeres hvert valgår i Drammen, og var i 2023 en stor fysisk festival med mer enn 100 arrangører og 100 arrangementer. Datoer for Kulturytring i 2025 er  23. – 25. juni.

NOKU-konferansen

På NOKU-konferansen møtes hele den norske kultursektoren for å utveksle kunnskap og bygge kompetanse rundt arbeidet med den lokale kultursektoren. Her diskuteres viktig kulturpolitisk og -faglig tematikk som berører den lokale kultursektoren direkte.

Regionale møteplasser

I regionene skal vi være et bindeledd for dem som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for den lokale kultursektoren. Fylkeslagene i Norsk kulturforum arrangerer regionale møteplasser for ansatte i den lokale kulturforvaltningen. Her diskuteres regionale og lokale behov, og møteplassene utvikles i stor grad av fylkeslagene selv. De regionale møteplassene er en vesentlig del av NOKUs arbeid – den lokale kultursektoren møtes og utveksler erfaringer rundt arbeidet med kunst og kultur i sitt lokalmiljø.

Andre møteplasser og kompetansehevende tiltak

Vi har som ambisjon å være den fremste premissleverandøren av kompetansehevende tiltak for den lokale kultursektoren. NOKU samarbeider derfor med et bredt nettverk og organisasjoner og partnere om både konferanser og andre kompetansehevende tiltak.

 

Relevante arrangement:

Velkommen til vårt faglige fellesskap.Bli medlem