Kulturytring Drammen

Norsk kulturforum er initiativtaker til landets første nasjonale arena for kunst- og kulturpolitikk, Kulturytring Drammen, som ble arrangert for første gang i Juni 2021.

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk og samlet hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kulturytring Drammen vil bli arrangert som en biennal fra 2021 og fremover i hvert valgårVår ytringsplattform legger føringer for all aktivitet for Kulturytring Drammen.

Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet.

Målsettinger for Kulturytring Drammen er å:

  • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk – og samfunnsområde
  • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
  • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Les mer på Kulturytring Drammens nettsider.