Kulturytring

Kulturytring innleder valgkampen i 2025

Gjennom tre fulle dager skal kulturfeltet igjen samles for å sette kunst og kultur på dagsorden i valgkampen.

Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk og arrangeres for tredje gang i juni 2025. 

Kulturytring ble arrangert i Drammen for første gang i juni 2021. Til tross for pandemi ble det gjennom tre dager avviklet et tett program på seks scener med over 80 programposter med digitale visninger.

I 2023 ble det tydelig at Kulturytring er den viktigste begivenheten for å løfte kunst- og kultur på agendaen i norsk politikk.

Hele 140 arrangører deltok med debatter, foredrag, seminarer og program under det som ble årets store kulturpolitiske høydepunkt. Totalt besto programmet av over 170 arrangementer, og mer enn 80 kunstnere var på jobb under festivalen. Over 5000 mennesker besøkte Kulturytring i 2023, og sammen med en solid bredde av organisasjoner og kompetansemiljøer i Norsk Kulturliv, skapte NOKU med samarbeidspartnere en kultur- og debattfestival Norge ikke har sett maken til. 

Rapporten fra 2023 kan lastes ned her.

Kulturens Arendalsuka

– Erfaringene fra 2021 og 2023 viser et stort behov for at hele kulturfeltet samles for å løfte kunst og kultur som politikk- og samfunnsområde, sier Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum som er initiativtaker og ansvarlig for Kulturytring.

Initiativet springer ut av organisasjonens visjon om at et levende kunst- og kulturliv over hele landet er den viktigste drivkraften for god samfunnsutvikling og økt livskvalitet.

– Kulturpolitikken utvikles jo ikke i et vakuum, men gjennom en åpen og levende debatt og aktiv meningsbryting i det offentlige rom. Derfor er Kulturytring Norges viktigste kulturpolitiske møteplass og debattarena, avslutter Larsson.

Målsettinger for Kulturytring er å:

  • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde
  • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
  • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Norsk kulturforum skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet. Vi har som målsetting å samle kulturlivet til en helhetlig samtale om kunst og kultur og å styrke kultur som politikkområde.

Les mer på Kulturytrings nettsider.