Kulturytring Drammen

Norsk kulturforum er initiativtaker til landets første nasjonale arena for kunst- og kulturpolitikk, Kulturytring Drammen.

Her legger vi til rette for standplass og utstillervindu i den digitale plattformen. Les mer om dette her.

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet.

Målsettinger for Kulturytring Drammen er å:

  • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk – og samfunnsområde
  • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
  • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Kulturytring Drammen vil bli arrangert som en biennal fra 2021 og fremover i hvert valgårVår ytringsplattform legger føringer for all aktivitet for Kulturytring Drammen.

Kulturytring Drammen gjennomføres i samarbeid med våre to hovedsamarbeidspartnere Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Arenaen har sitt hovedsete på Union Scene og papirbredden i Drammen.

Les mer på Kulturytring Drammens nettsider.