Tema – Helhetlig kulturpolitikk

Helhetlig kulturpolitikk

Norsk kulturforum arbeider for å styrke den lokale kultursektoren ved å løfte kunnskap og erfaringer fra den lokale kultursektoren opp på et nasjonalt, politisk nivå.

Norsk kulturforum mener

  • En nasjonal kulturpolitikk er summen av alle tre forvaltningsnivåer.
  • Den nasjonale kulturpolitikken må ta utgangspunkt i et lokalt perspektiv.
  • Den nasjonale kulturpolitikkens infrastruktur må forankres i en sterk kulturlov!

En helhetlig, kunnskapsbasert kulturpolitikk

Norsk kulturforum er en nettverksorganisasjon som består av dem som utvikler og tilrettelegger for den lokale kultursektoren. Vårt nettverk besitter betydelig kompetanse om behov for og kunnskap om den lokale kultursektoren. Denne kunnskapen blir utformet av våre tillitsvalgte i fylkeslagene og styret, og løftet opp på den nasjonale arenaen gjennom høringsnotater, kronikker og gjennom aktiv deltagelse i ordskiftet.  Vi arbeider for en nasjonal kulturpolitikk som tar utgangspunkt i stedet der folk bor, i lokalsamfunnene, og gjennom den kunnskapen vi besitter, arbeider vi for en nasjonal kulturpolitikk et lokalt kulturløft i fokus.

Våre innspill til høringer og politikkutforming:

Den lokale kultursektorens tenketank

Det lokale kulturlivet bygges med bakgrunn i og bidrar til å ytterligere styrke den kulturelle identiteten som finnes i lokalmiljøet, Kulturlivet skapes og utvikles i dialog med både kulturaktører og befolkningen. Det lokale kulturlivet utgjør samlet det nasjonale, helhetlige kulturlivet og er en bærebjelke i samfunnet.

Vi ønsker å sette den lokale kultursektoren på den nasjonale agendaen ved å tilrettelegge for debatt og meningsutveksling, både internt i organisasjonen og på nasjonalt politisk plan. Som en tenketank for lokalt kulturarbeid og kulturpolitikk, blir Norsk kulturforum en katalysator for en større, samlet diskusjon om det lokale kunst- og kulturlivets betydning og viktighet for samfunnet og samfunnsutviklingen som helhet. Les mer under Kulturdebatten.

Norsk kulturforum arbeider for å styrke kultur som politikkområde på alle forvaltningsnivåene, og vi har derfor initiert Norges første kulturpolitiske møteplass, Kulturytring Drammen. Kulturytring Drammen skal bli Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk, en arena som samler kunst- og kulturfeltet i en samtale om kulturpolitikken.  Les mer om Kulturytring Drammen.

Samarbeid

Samarbeid på tvers av organisasjoner og kompetansemiljøer er vesentlig for utviklingen av den nasjonale kulturpolitikken som helhet.

KS har siden 2019 satset aktivt på kultur, og i 2020 signerte vi en historisk samarbeidsplattform, som formulerer samarbeidet mellom KS og
Norsk kulturforum om utvikling av det lokale kulturlivet. Plattformen
avklarer roller og potensielle samarbeidsområder mellom de to organisasjonene, og videre samarbeid skal baseres på plattformen. 

Last ned samarbeidsplattformen her.

 

 

Velkommen til vårt faglige fellesskap.Bli medlem