Tema – Kunsten og kulturens rolle

Kunsten og kulturens rolle

Norsk kulturforum arbeider for å synliggjøre kunsten og kulturens rolle som vesentlig drivkraft i samfunnsutviklingen

Norsk kulturforum mener

  • Et mangfoldig kunst- og kulturliv er med på å styrke folks livskvalitet og helse
  • Kunst- og kulturuttrykk er ytringer som er vesentlige for demokratiet og fellesskapet
  • Et sterkt kunst og kulturliv er nøkkelen til et bærekraftig samfunn

Kunst og kultur har en iboende egenverdi, og sektoren må forvaltes med profesjonalitet og kunnskap. Samtidig har kunst- og kultursektoren også en stor virkning på samfunnet som helhet. Norsk kulturforum skal styrke den faglige kompetansen om feltet, og synliggjøre kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

Norsk kulturforum jobber for å synliggjøre kunsten og kulturens rolle som kraft på tvers av sektorer. Dette gjør vi ved å dele kunnskap og forskning om sektoren, og ved å fremheve de gode eksemplene. Norsk kulturforum ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Norsk kulturforum arbeider for å synliggjøre at gode, kulturelle lokalsamfunn består av et mangfold av profesjonelle og frivillige kulturaktører. Sentralt i dette arbeidet er kåringen av Norges kulturkommune. Prisen er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv.

Lokalsamfunn det er godt å leve i, har et mangfold av kulturtilbud til hele befolkningen gjennom hele livsløpet. Alle, fra ung til gammel, har rett på et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, i lokalsamfunnet der man bor.

Vi har utviklet «Sjekklista for kulturen», en liste på ti punkt over hva som er viktig å tenke på når man skal skape og tilrettelegge for et godt lokalt kulturliv.

 

 

Velkommen til vårt faglige fellesskap.Bli medlem