NOKU-podden

Våren 2021 tar NOKU-podden for seg kultursektoren og bærekraftsmålene.

Kan kultur være viktig for å nå FNs bærekraftsmål, og i tilfelle, hvordan kan kulturfeltet være del av løsningen for å nå disse målene?

Norsk kulturforums faste bærekraftsteam består av Lennart Fjell, leder av utvikling i Nye Øygarden kommune, og Line Anni Solbakken, spesialrådgiver på kultur i KS. Lage Thune Myrberget fra StoryPhone inviterer inn gjester og eksperter og fører an gjennom 12 episoder som tar for seg kunsten og kulturens rolle på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

Ny episode hver uke frem mot sommeren – følg med!

Episoder våren 2021

Episode 1: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Episode 2: God helse og livskvalitet
Episode 3: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Episode 4: Industri, innovasjon og infrastruktur
Episode 5: Grønt veikart: en praktisk guide for kulturfeltet
Episode 6: Kunsten å balansere likestilling og mangfold
Episode 7: Kulturarvens betydning for bærekraftsmålene
Episode 8: Kunsten å forstå kultur
Episode 9: Sammen om et samlende prosjekt for alle
Episode 10: Kultur og god utdanning
Episode 11: Ved å redde generasjoner, sikrer vi kulturarv

Tidligere episoder av NOKU-podden

Henrik Eurenius, Sarpsborg kommune
Trond Lie, Time kommune
Hilde Løkensgard Bjørnsvik, Ål kommune
Harm-Christian Tolden, Bergen kommune
Olav Brostrup Müller, Lillehammer kommune
Randi Melgaard, Narvik kommune

Se alle episodene i NOKU-podden her.