Norges kulturkommune

Norges kulturkommune 2021 skal kåres!


Tiden er inne for å kåre en ny kulturkommune for 2021-2023!
Drammen kommune fikk prisen i 2019 og er nå klare for å levere stafettpinnen videre til en ny kommune.

Prisen skal synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet til meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med Kulturlovens intensjoner.

Hva innebærer det å bli Norges kulturkommune?

Vinneren av prisen får status som Norges kulturkommune i en periode på to år. I denne perioden vil man i samarbeid med Norsk kulturforum få nasjonal oppmerksomhet og profilering rundt sitt kulturarbeid, gjennom å bli brukt aktivt som kunnskap- og kompetanseressurs på våre nasjonale møteplasser for et samlet nasjonalt kulturliv i perioden.

Alle kommuner kan søke om å bli Norges kulturkommune. Nytt fra i år er at det er den nasjonale juryen som vurderer alle søknadene som kommer inn, og kommunene søker direkte til Norsk kulturforum sentralt via en felles søknadsportal.

Fristen for å søke er 14. mai, søknadsskjema finner dere nederst på denne siden.
De nominerte blir annonsert på Kulturytring Drammen i juni 2021 – den nye nasjonale møteplassen for kulturpolitikk. Og vinneren kåres under Arendalsuka august 2021.

Hva skal søknaden inneholde:

Søkerkommunene har selv frihet til å utforme søknaden slik de ønsker. Et viktig premiss for prisen er at alle kommuner uavhengig av størrelse, innbyggertall og økonomi skal ha mulighet til å søke, derfor må alle søknader beskrive og dokumentere kommunens kulturinnsats sett opp mot de følgende tre kriterier:

Kultursektorens forankring i kommunen: 

 • Økonomisk
 • Organisatorisk, administrativt og politisk
 • Samarbeid på tvers av sektorer
 • Kulturen forankret i kommunens planarbeid

Beskrivelse av kommunens satsingsområder:

 • Kommunenes vilje til satsing
 • Gode løsninger
 • Langsiktighet
 • Helhetlig tilnærming
 • Kommunens ambisjoner og mål
 • Interessante innfallsvinkler til og løsninger på utfordringene

Beskrivelse av fremtidige satsingsområder for kultur:

Å motta prisen Norges kulturkommune skal ikke være en hvilepute for kommunene som vinner, tvert imot, juryen søker særlig etter søkere som har sterke fremtidige ambisjoner for kulturlivet, og det er viktig at søknaden reflekterer over dette.

Nederst på denne siden ser du noen gode eksempler på søknader til Norges kulturkommune.

Dette vil styrke søknaden
Det vil ikke være et krav om at søknaden skal være politisk forankret i kommunen, men vi tror at jo større forankring en søknad har hos politikerne, jo større effekt vil søknadsarbeidet og en eventuell nominering få på kommunens kulturarbeid fremover. Søknaden og hvordan den beskriver kommunens kultursatsning er grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne en god form på søknaden, med innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen.

Juryen til Norges kulturkommune er leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder i Norsk kulturforum.

Norges kulturkommune er en pris som er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum. Prisen er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen deles ut av Norsk kulturforum annethvert år, og er en tittel som vinnerkommunen har i en 2 års periode. Prisen ble første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner. Vinneren av prisen vil i perioden man har tittelen være en nasjonal ambassadør for god lokalt kulturarbeid og blir synliggjort og profilert nasjonalt i samarbeid med Norsk kulturforum.

Se noen gode eksempler på søknader her:
Søknad Alta
Søknad Risør

Foto: Ypsilon-brua, Drammen kommune

Norges kulturkommune 2021

Søknadsskjema til prisen Norges kulturkommune 2021
 • Legg ved søknad i PDF-format
 • Har dere opprettet en egen nettside for søknaden? Legg den i tilfelle inn her.
 • Her kan dere laste opp bilder tilknyttet søknaden
  Dra og slipp filer her, eller
 • Har dere filer på over 50MB, må de sendes til oss via en fildelingstjeneste. Legg inn en nedlastingslenke her.
 • Er det andre type filer dere vil dele med oss? Pressemeldinger, omtaler, logoer - last dem opp her. For store filer, bruk lenkefeltet over.
  Dra og slipp filer her, eller

Vinnere av Norges kulturkommune:

1992: Larvik

1994:  Nesseby

1996:  Inderøy

1998:  Sandefjord

2001: Bergen

2003: Stavanger

2005: Bø i Telemark

2007:  Kristiansand

2009:  Vinje

2011:  Sandnes

2013:  Trondheim

2015:  Risør

2017: Bodø

2019:  Drammen