Verktøy

Sjekklista for kulturen

Norsk kulturforum laget «Sjekklista for kulturen», et verktøy som peker på hva som er det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet.

Kulturloven lovfester det offentliges ansvar for kunst- og kulturlivet i hele Norge. Skal Kulturlovens intensjoner oppfylles, må alle kommuner og fylkeskommuner skape gode vilkår og rammer for den lokale kultursektoren.

Norsk kulturforum har laget «Sjekklista for kulturen», et verktøy som peker på hva som er det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet. Om alle de ti punktene i lista er oppfylt, vil lokalsamfunnet ha et rikt kunst- og kulturliv som vil være drivkraften for bedre livskvalitet og gode, demokratiske samfunn. Sjekklista tar for seg alle forholdene som må ligge til rette for at det skal skapes et godt og inkluderende kulturliv i alle landets kommuner og fylkeskommuner.
Sjekk ut din kommunes og fylkeskommunes kulturpolitikk – og bruk sjekklista til å sette kultur på agendaen!

Nyttige ressurser