Ny strategi og nytt styre i NOKU 

På årsmøtet på Lillestrøm 3. juni ble nytt NOKU-styre valgt og strategien for 2024-2028 vedtatt.


Strategien for de neste årene på plass

– Jeg er superfornøyd med at ny strategi er vedtatt, etter en grundig strategiprosess. Vi har brukt lang tid og fått innspill fra alle fylkeslagene. Nå ser jeg frem til å lede NOKU i tida framover. Vi er i vinden! NOKU har medlemsvekst og med kulturkutt i mange kommuner så trengs et sterkt NOKU som taler lokalt kulturliv sin sak, med Kulturytring som et viktig fyrtårn for å styrke kulturpolitikken, understreker Generalsekretær i NOKU Monica Larsson.

Strategi for Norsk kulturforum 2024 – 2028

Valgt styre for perioden 2024- 2025

Styreleder
Bård Jacobsen (Vestfold) – ikke på valg

Nestleder
Janne Weisser (Rogaland) – 2 år

Styremedlemmer
Morten Tøndel (Trøndelag) – ikke på valg
Anette Tunheim Jakobsen  (Nordland) – 2 år
Jon Henrik Solhei  (Akershus/Viken) – ikke på valg
Hanne Løkka (Akershus/Viken) – 2 år
Pål Jentoft Johnsen  (Troms) – 2 år

Varamedlemmer
Hanne Bragstad  (Møre og Romsdal) – 1 år 
Anna Thorud Hammer (Innlandet) – 1 år 

I år var fire av hovedstyrets sju medlemmer på valg. Ved sammensetning av styre har valgkomiteen veid kontinuitet opp mot representasjon av kjønn, geografi, bakgrunn/tilhørighet, mangfold og minoritet, samt behov for fornyelse. I noen tilfeller kan det ene perfektivet trumfe det andre, for eksempel geografi.

Komiteen har fått innspill fra mange av fylkeslagene og vært i dialog med alle kandidatene og vurdert de innkomne forslagene. Valgkomiteen har bestått av Jan Erik Landrø (leder), Tor Helge Reinsnes Moen og Harm Christian Tolden.