Fagsamling NOKU Vestland

20. september 2021 – 21. september 2021 Skjerjehamn Påmelding

Fagsamling NOKU Vestland: Nettverksarbeid for kultur

Fagsamlinga på Skjerjehamn arrangeres 20. og 21.september.

Tema for samlinga er «Nettverksarbeid for kultur» og målgruppa er kommunetilsette i kulturadministrasjon i Vestland. På programmet blir det både fagleg innhald, guida tur på Skjerjehamn, god mat og ikkje minst høve for å møte kollegaer igjen. Sjå programmet nederst på sida.

Det vil vere avgrensa plasser til samlinga, og «fyrstemann til mølla»-prinsipp.  Påmelding via knappen over.

NOKU Vestland tinger båtreise på vegner av deltakarane, men reise til båten må ein ordna sjølv. NOKU Vestland sender ut informasjon om reise til alle påmelde deltakarar ein veke i forkant.

Eigenandel per person er 990 kroner. Dette inkluderer lunsj, middag, overnatting og frukost. Av omsyn til transporttider, vert det avreise etter frukost 21. september. NOKU Vestland tinger overnatting for alle, dersom ikkje anna vert oppgitt

På vegner av styret i NOKU Vestland,
Odd Gunnar Myhre, styreleiar og Marianne Ose Askvik, styremedlem

Program:

11.00 Velkommen Velkommen ved Odd Gunnar Myhre, styreleier i NOKU Vestland
11.10 IInformasjon frå NOKU sentraltInformasjon frå NOKU sentralt v/ Monica Faye, rådgivar administrasjon NOKU
11.20 Amatørkulturråd: kvifor og korleis Amatørkulturrådet Askøy og Amatørkulturrådet i Bergen deler sine erfaringar v/ Geir Eikenes, dagleg leiar i Amatørkulturrådet i Bergen og Geir Storrø, Amatørkulturrådet Askøy
12.10 Tusenårsstaden Gulatinget Forvaltning av den immaterielle kulturarven etter Gulatinget og om korleis dei jobbar for å skape aktivitet på Tusenårsstaden v/ Anne Hopland, dagleg leiar og Tone Ekerhovd, formidlar
12.30 Lunsj3-retters meny i restauranten
13.30 Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv - Vestland 2022-2035I løpet av hausten 21 vert eit utkast til regional plan for kultur, idrett og friluftsliv utforma. Planen skal på høyring i mars-mai 22. Vestland fylkeskommune vil her informere om prosessen og planarbeidet så langt. Det vert lagt opp til innspel og debatt frå deltakarane på samlinga v/ Sissel Lillebø Aarseth, seniorrådgjevar Avdeling for kultur, idrett og inkludering
15.30 Kaffe med noko å bite i
16.00 Informasjon om Utkant-festivalen / Skjerjehamn inkl. guida tur på områdetPresentasjon av Utkant v/ Hanne Svanholm Misje
17.00 Slutt for dagenInnsjekking for dei som har overnatting
19.00 Middag3-retters meny i restauranten
08.00 Felles frukost