Gå til innholdet

Nordland Musikkfestuke Foto: Henrik Dvergsdal

NOKU kårer prisen Norges kulturkommune.

Gode lokalsamfunn preges og videreutvikles av et aktivt og engasjerende kunst- og kulturliv. NOKU ønsker å vise frem de fremste eksemplene på kulturarbeid rundt omkring i landet, og utnevner derfor annet hvert år Norges Kulturkommune. Gjennom utdelingen ønsker NOKU å synliggjøre og fremme godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med Kulturlovens intensjoner.

Les mer her. 

Våre verdier

Samle
NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper møteplasser og felles opplevelser for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Dele
NOKU er et nasjonalt kompetansenettverk som deler kunnskap og erfaringer.

Styrke
NOKU utviler og fremmer kunnskapen fra det lokale kulturlivet. NOKU styrker kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Sammen står kultursektoren sterkere. 

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as