Verktøy

Tre kulturhussatsingar – nokre år i etterkant

Av Georg Arnestad I 2014 og 2015 opna tre nye og store kulturhus i Hamar, Bodø og Stjørdal: Hamar kulturhus, Kulturkvartalet Stormen og Kimen kulturhus. Husa, eller bygga, var resultat av omstridde politiske prosessar i dei tre kommunane. Langvarige og bærande politiske konstellasjonar sørgde for at prosjekta vart gjennomførte trass i skarp og betydeleg folkeleg motstand.

Nyttige ressurser

  • Tre kulturhussatsningar - nokre år i etterkantLast ned