Verktøy

Den kulturelle hjärnan

Dette er en svensk forskerbase som forsker på sammenhengen mellom kultur, kognitiv tenkning og helse. På deres hjemmesider finner man mange publikasjoner og artikler som viser til positive resultater med aktiv musikktrening for eksempel for bedre helse.

Forskningen om kulturelle aktiviteter som musikk, lesing eller dans og deres effekt på hjerne og helse  har hatt en dramatisk god utvikling de seneste år. Få forskningsområder kan være like spennende eller like intensive.  Ved å studere hvordan hjernen endrer seg  når man lytter på musikk eller selv spiller musikk, hjelper det oss til å forstå hvordan man lærer seg ting, om minne og språk og gir viktige ledetråder til hjernens funksjon og utvikling.

Kulturelle aktiviteter har også vist seg å ha store helsebringende effekter innen flere områder, som demenssykdom, smertelindring, angst, stress og utbrenthet, samt som rehabilitering ved slag eller Parkinson. Her finnes store helsegevinster å hente.

For å samle den svenske forskningsinnsatsen på området har man skapt Den kulturella hjärnan Centrum för kultur, kognition och hälsa. 

Nyttige lenker