Tema – Kulturytring

Kulturytring

Kulturytring er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk, og har som mål å samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Kulturytring arrangeres for andre gang i juni 2023 i samarbeid med Drammen kommune.

Kulturytring innleder valgkampen i 2023

Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk og arrangeres for andre gang i Drammen i juni 2023. 

Kulturytring ble arrangert i Drammen for første gang i juni 2021. Til tross for pandemi ble det gjennom tre dager avviklet et tett program på seks scener med over 80 programposter som ga nær 4500 digitale visninger. Over 50 organisasjoner bidro med egne arrangementer. Initiativet tiltrakk nærmere 1000 deltakere totalt.

Kulturens Arendalsuka

– Erfaringene fra 2021 viser et stort behov for at hele kulturfeltet samles for å løfte kunst og kultur som politikk- og samfunnsområde, sier Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum som er initiativtaker og ansvarlig for Kulturytring.

Initiativet springer ut av organisasjonens visjon om at et levende kunst- og kulturliv over hele landet er den viktigste drivkraften for god samfunnsutvikling og økt livskvalitet.

– Kulturpolitikken utvikles jo ikke i et vakuum, men gjennom en åpen og levende debatt og aktiv meningsbryting i det offentlige rom. Derfor er Kulturytring Norges viktigste kulturpolitiske møteplass og debattarena. Vi gleder oss over å kunne ønske velkommen til kulturens Arendalsuka og til et yrende folkeliv i Drammen i juni 2023! avslutter Larsson.

Målsettinger for Kulturytring er å:

  • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde
  • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmennheten og barn og unge
  • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Norsk kulturforum skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet. Vi har som målsetting å samle kulturlivet til en helhetlig samtale om kunst og kultur og å styrke kultur som politikkområde.

Les mer på Kulturytrings nettsider.

Velkommen til vårt faglige fellesskap.Bli medlem