Styret i NOKU

Nytt styre ble valgt på Landsmøte i Drammen Teater under Kulturytring 2023
Nytt styre ble valgt på Landsmøtet i Drammen Teater under Kulturytring 2023

På Landsmøtet i Norsk kulturforum den 20. juni ble det valgt nytt styre i organisasjonen. Landsmøtet takket av styreleder Tor Helge R Moen, etter 4 år i lederstolen, og Bård Jacobsen, kultursjef i Larvik kommune, ble valgt som ny styreleder. Olav Brostrup Müller ble takket av som styremedlem og Marta Bjørnøy Lalim som vara. Ny i styret er Jon Henrik Solhei, kultursjef i Ullensaker kommune og Morten Tøndel tok gjenvalg. Nye varamedlemmer er Sølve Sætre og Hanne Løkka.

Styremedlemmer

  • Bård Jacobsen, styreleder. Virksomhetsleder – Kultur og idrett, Larvik kommune. Fylkeslagsleder NOKU Vestfold og Telemark
  • Janne Weisser, nestleder. Kulturrådgiver i Sandnes kommune, fylkeslagsleder i NOKU Rogaland
  • Louise Pariggi, kulturkonsulent Buen Kulturhus, Lindesnes kommune, fylkeslagsleder i NOKU, Agder
  • Jon Henrik Solhei, Kultursjef i Ullensaker kommune, Viken
  • Anette Tunheim Jakobsen, leder Vesterålen regionråd, Nordland
  • Christina Henriksen, samisk språk, Malvik kommune, Trøndelag
  • Morten Tøndel, kultursjef i Røros kommune, Trøndelag

Varamedlemmer

  • Sølve Sætre, Seksjonssjef, Seksjon for inkludering og mangfold, Bergen kommune, Vestland
  • Hanne Løkka, Kommunalsjef kultur og næring, Frogn kommune, Viken