Styret i NOKU

Nestleder, Marja Marja Lyngra Høgås, generalsekretær, Hege Knarvik Sande, og styreleder, Tor Helge Reinsnes Moen. Foto: Trine Sirnes

Styremedlemmer

  • Tor Helge Reinsnes Moen, styreleder. Kulturleder i Alta, Troms og Finnmark
  • Marja Lyngra Høgås, nestleder. Kultursjef i Ringerike kommune, fylkeslagsleder i NOKU Viken
  • Else Blom, Kulturdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Mette Gundersen, Kristiansand bystyre, Agder
  • Olav Brostrup Müller, Kultursjef i Lillehammer, Innlandet
  • Harm-Christian Tolden, Kommunaldirektør for Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, i Bergen kommune, Vestland
  • Eigunn Stav Sætre, Kultursjef Kristiansund kommune, fylkeslagsleder NOKU, Møre og Romsdal

Varamedlemmer

  • Anita Nordheim, Kommunalsjef kultur og folkehelse i Høyanger kommune, Vestland
  • Morten Tøndel, Kultursjef i Røros kommune, Trøndelag