Styret i NOKU

Styreleder Tor Helge Reisnes Moen i sving på NOKUkonferansen i Ål.

På årsmøtet i Norsk kulturforum den 31. mai ble det valgt nytt styre i organisasjonen. Årsmøtet takket av Marja Lyngra Høgaas som nestleder, Eigunn Stav Sætra og Harm Christian Tolden som styremedlemmer og Jan Erik Landrø som vara. Nye i styret er Janne Weisser, kulturrådgiver i Sandnes kommune, Anette Tunheim Jakobsen, leder for Vesterålen regionråd, og Christina Henriksen, tidligere sametingsmedlem. Nye varamedlemmer er Marte Bjørnøy Lalim og Bård Jacobsen.

Styremedlemmer

  • Tor Helge Reinsnes Moen, styreleder. Kulturleder i Alta, Troms og Finnmark
  • Janne Weisser, nestleder. Kulturrådgiver i Sandnes kommune, fylkeslagsleder i NOKU Rogaland
  • Louise Pariggi, kulturkonsulent Buen Kulturhus, Lindesnes kommune, fylkeslagsleder i NOKU, Agder
  • Olav Brostrup Müller, Kultursjef i Lillehammer, Innlandet
  • Anette Tunheim Jakobsen, leder Vesterålen regionråd, Nordland
  • Christina Henriksen, samisk språk Trondheim kommune, Trøndelag
  • Morten Tøndel, kultursjef i Røros kommune, Trøndelag

Varamedlemmer

  • Marte Bjørnøy Lalim, kommunalsjef kultur og utdanning i Vang kommune, Innlandet
  • Bård Jacobsen, kultursjef i Larvik kommune, fylkeslagsleder i NOKU Vestfold og Telemark