Styret i NOKU

Nestleder Marja Marja Lyngra Høgås, generalsekretær Hege Knarvik Sande, og styreleder Tor Helge Reinsnes Moen. Foto: Trine Sirnes

På årsmøtet i Norsk kulturforum den 21. juni ble det valgt nytt styre i organisasjonen. Årsmøtet takket av Else Blom og Anita Nordheim som henholdvis styremedlem og vara. Ny i styret er Morten Tøndel, kultursjef i Røros kommune, og nye varamedlemmer er Louise T. Pariggi og Jan Erik Landrø

Styremedlemmer

  • Tor Helge Reinsnes Moen, styreleder. Kulturleder i Alta, Troms og Finnmark
  • Marja Lyngra Høgås, nestleder. Kultursjef i Ringerike kommune, fylkeslagsleder i NOKU Viken
  • Mette Gundersen, Kristiansand bystyre, Agder
  • Olav Brostrup Müller, Kultursjef i Lillehammer, Innlandet
  • Harm-Christian Tolden, Kommunaldirektør for Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, i Bergen kommune, Vestland
  • Eigunn Stav Sætre, Kultursjef Kristiansund kommune, fylkeslagsleder NOKU, Møre og Romsdal
  • Morten Tøndel, kultursjef i Røros kommune, Trøndelag

Varamedlemmer

  • Louise T. Pariggi, kulturkonsulent Buen Kulturhus, Lindesnes kommune, Agder
  • Jan Erik Landrø, kultursjef i Melhus kommune, Trøndelag