Parallellsesjoner med et bredt spekter av aktuelle temaer

Dag 2 på NOKU-konferansen 2024 i Lillestrøm byr vi på en rekke workshops og foredrag med relevante temaer for alle som jobber med kulturspørsmål. Her ser du hva du kan velge å delta på.

Foto: Lillestrøm bibliotek

Parallellsesjon 1


SAMTALE OM UNIVERSELL UTFORMING 

STED: Tellus

KS orienterer om sine ressurser på UU-feltet. Etterfulgt av samtale om gode eksempler på universelt utformede kulturbygg i Lillestrøm og Sarpsborg. 

Paneldeltakere:
Rakel Marie Hansen, KS spesialrådgiver universell utforming og likestilling, idrett, mangfold og folkehelse, Akershus Fylkeskommune
Sølvi Tellefsen, Lillestrøm Bibliotek
Henrik Eurenius, Sarpsborg Kulturhus
Anette Jakobsen, kulturleder og styremedlem i NOKU, moderator

WORKSHOP OM SPILLFORMIDLING

STED: Boksen

Hvordan brukes dataspill i biblioteket, og hva gjør egentlig en spillbibliotekar? Lillestrømbibliotekene satser stort på bruk og formidling av dataspill, og har med dette målet for øyet bygget seg et skreddersydd og høyteknologisk medierom med det nyeste av spillteknologi. I tillegg har de fått seg en egen spillbibliotekar, som jobber med formidling av spill av alle slag. Prosjektleder for Lillestrømbibliotekene Henning Mongstad og spillbibliotekar Håkon Brimsø forteller om fordelene med å gi spill og digital kultur en større plass i bibliotekene, samt utfordringene dette også kan by på. 

Henning Mongstad, prosjektleder Lillestrømbibliotekene
Håkon Brimsø, spillbibliotekar

LIVE PODCAST – HEIA KULTURSKOLEN

STED: Bibliotekscenen

Bli med på live podcast: Koordinere, etablere, revidere, animere! Prosjektet «Koordinert kulturarbeid var det første konkrete samarbeidsprosjektet mellom organisasjonene Ungdom og fritid, Ung kultur møtes (UKM) og Norsk kulturskoleråd i 2020. Formålet med prosjektet var å undersøke potensialet som ligger i at kommunene tenker helhet og at lokale kulturaktører samarbeider for sikre barn og unge relevante kulturtilbud av høy kvalitet. Det handler om møteplasser, fellesskap og opplæringstilbud barn og unge selv er med på å skape. 

Morten Hagevik, Norsk Kulturskoleråd
Jan Erik Landrø, Kultursjef Melhus

UKM SOM KOMMUNENES STØRSTE TALENT-FABRIKK

STED: Bibliotektrappa

Ungdom har så mange slags talent. Vi pleide å være opptatt av håndtverkskvaliteten i kunstuttrykket. I dag er det viktigere å være et sosialt kompetent individ som fungerer i samfunnet. Psykisk robusthet bygger man i møte med andre mennesker, og UKM er en møteplass for kulturinteressert ungdom.UKM sitter på noen gode verktøy, og noen oppfølgingsspørsmål vi diskuterer i fellesskap. Hvordan kan vi forene tradisjonelt talent og dagens sosiale krav? 

Karoline Amb, strategisk utvikler UKM Norge

Foto: UKM Norge

Parallellsesjon 2


BALANSEKUNST

STED: Bibliotekscenen

Kulturliv for alle: En verktøykasse presentert av Balansekunst – en organisasjon som jobber for et trygt og tilgjengelig kulturliv som speiler mangfoldet i samfunnet vårt.

Victoria Øverby Steinland, Prosjektleder Balansekunst

WORKSHOP OM SPILLFORMIDLING

STED: Boksen

Hvordan brukes dataspill i biblioteket, og hva gjør egentlig en spillbibliotekar? Lillestrømbibliotekene satser stort på bruk og formidling av dataspill, og har med dette målet for øyet bygget seg et skreddersydd og høyteknologisk medierom med det nyeste av spillteknologi. I tillegg har de fått seg en egen spillbibliotekar, som jobber med formidling av spill av alle slag. Prosjektleder for Lillestrømbibliotekene Henning Mongstad og spillbibliotekar Håkon Brimsø forteller om fordelene med å gi spill og digital kultur en større plass i bibliotekene, samt utfordringene dette også kan by på. 

Henning Mongstad, prosjektleder Lillestrømbibliotekene
Håkon Brimsø, spillbibliotekar


KAN LOKALE KULTURRÅD STYRKE LOKAL KULTURSEKTOR?

STED: Tellus

Norsk musikkråd ved Bjarne Dæhli orienterer om sitt arbeid med lokale kulturråd og kulturkretser. To lokale kulturråd deler erfaringer, historikk, arbeidsoppgaver, muligheter og utfordringer, samarbeid lokalt o.l. Samtalen ledes av Dæhli.

Anders Tangen, Bærum Kulturråd
Heidi Raude, Halden Kulturråd
Bjarne Dæhli, Norsk musikkråd

Kurs med Victoria Øverby Steinland i Balansekunst. Foto: Audun Selnes