Over 5000 til Kulturytring 2023

Stortingspresident Masud Gharahkhani sto for den formelle åpningen av Kulturytring, 19. juni i Drammen. Foto: Drammen kommune.

På siste festivaldag befester Kulturytring sin posisjon som Norges største kulturpolitiske mønstring. Festivalen som ble åpnet av Stortingspresident Masud Gharahkhani mandag har gjennom tre festivaldager avviklet over 170 arrangementer fra 140 arrangører. Med over 5000 publikummere totalt har festivalen skapt et yrende liv ute og inne rundt Papirbredden og Union scene i Drammen.

Politikere fra hele landet har stilt i debatter og panelsamtaler under Kulturytring 2023. Den internasjonale rapporten The State of Artistic Freedom ble fremlagt. Norsk kultureksport, den reviderte kulturloven og leselyststrategien ble diskutert. På Drammensbiblioteket var det samtaler om kunst og AI, fribyordningen og den nye oppvekstreformen. Bærekraftscenen bød på diskusjoner om grønn kulturpolitikk, bygningsvern og kulturvern i krig- og konflikt.

Penny Arcade på Union scene mandag 19. juni. Foto: Nikolai Grasaasen / Norsk kulturforum

Blant de store kunstneriske høydepunktene var en konsert med Maja S. K. Ratkje og HC Gilje tirsdag og Warhol-legenden Penny Arcade som mandag kveld brakte New York til Drammen med sitt show Longing Lasts Longer.

Generalsekretær i Norsk kulturforum Monica Larsson. Foto: Drammen kommune

– Jeg er utrolig stolt og glad over hva Kulturytring har blitt! Festivalen dekker over så mange viktige temaer og byr på så mange flotte opplevelser at den nærmest er umulig å oppsummere, sier generalsekretær i Norsk kulturforum Monica Larsson, eier og initiativtager til Kulturytring.

– Særlig gledelig er det å se at festivalen brukes aktivt som arena av en rekke sentrale kulturorganisasjoner og kompetansemiljøer i kultursektoren. Med et tettpakket program, godt besøkte seminarer, delegater, kunstnere og politikere fra hele landet til stede har vi virkelig fått satt kultur, demokrati og ytringsfrihet på dagsorden, sier Larsson som er takknemlig for samarbeidspartnere og frivillige som har bidratt til å gjennomføre festivalen uten en eneste avlysning:

– Jeg vil rette en særlig takk til Drammen kommune som har lagt til rette på beste vis og tatt Kulturytring til seg som den nasjonale arenaen for kunst- og kulturpolitikk i Norge. Kulturytring er kommet for å bli! sier Larsson.

Maja S. K. Ratkje og HC Gilje holdt konsert på Godsen tirsdag 20. juni. Foto: Jan Khür

Nøkkeltall Kulturytring 2023:

 • Tre dager fylt med over 170 faglige programposter og kunst- og kulturarrangementer fra 140 arrangører.
 • Totalt over 5000 besøkende.
 • Representanter fra alle landets regioner, over 70 kommuner, mer enn 50 nasjonale politikere og ordførere.
 • 150 ungdomsdelegater fra hele landet.
 • Deltagelse fra over 80 kunstnere i kunstprosjekter og paneler.
 • En rekke forskere, samfunnsdebattanter og profilerte kulturaktører i det faglige programmet.
 • Flere titalls lokale kunst- og kulturaktører og barn og unge i programmet.

Om Kulturytring | www.kulturytring.no

 • Kulturytring er Norges største kulturpolitiske mønstring.
 • Arrangeres i Drammen 19. – 21. juni 2023, i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
 • Festivalen er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival.
 • Initiativtaker er Norsk kulturforum (NOKU), nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner.
 • Om Norsk Kulturforum (NOKU) | www.noku.no

Om Norsk kulturforum (NOKU) | www.noku.no

 • Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet.
 • NOKU skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

Presseansvarlig Anne Berentsen, Kulturmeglerne, 99524438, anne.berentsen@kulturmeglerne.no | Mer info: www.kulturytring.no