Ny generalsekretær i Norsk kulturforum

Monica Larsson kommer fra Kulturrådet og startet i stillingen som ny generalsekretær i Norsk kulturforum den 1. november 2021.

Foto: Elfi Leinan

Hva ser du mest frem til i jobben i NOKU?

Jeg gleder meg aller først mest til to ting som henger tett sammen: det ene er å tale lokalt kulturliv sin sak. Vi skal ta den nye regjeringen på ordet og spille inn mange gode forslag til en nytt kulturløft for det lokale kulturlivet, og det andre er å reise rundt å besøke medlemmene i NOKU, og få se og oppleve kultursektoren lokalt.

For det andre, når jeg har «landet litt» i jobben og lært flere medlemmer å kjenne, gleder jeg meg til å planlegge og gjennomføre Kulturytring Drammen i 2023. Et viktig ledd i videreutviklingen av denne kulturpolitikk-festivalen er å lytte til hva medlemmene i NOKU er opptatt av: Kulturytring Drammen skal styrke kultur som politikkområde lokalt, regionalt og nasjonalt – hvordan får vi dette til opp mot fylkes- og kommunevalget i 2023?

Hva er så viktig med lokal kultur?

All kultur oppleves jo lokalt et sted. Men det som er viktig, er at alle har tilgang til kunst og kultur, og at kulturlivet legger til rette for at alle kan delta, enten du bor i by eller bygd. Kultur er et lite kinderegg: minst 3 ting på en gang. Kultur gir mennesket økt livskvalitet, bygger felleskap og opplevelser det folk bor – og bygger samfunn, byer og bidrar til stedsutvikling.

Hva tar du med deg fra tidligere jobber som generalsekretær i NOKU?

Jeg kommer fra en dugnadskultur siden jeg har drevet med festivaler i 30 år. Dette har gitt meg en klokkertro på raus delekultur, både internt i nettverket, altså at medlemmene deler erfaringer og kunnskap seg imellom, men også at organisasjonen sentralt legger til rette for arenaer hvor vi deler innsikt, erfaringer og kunnskap, både internt og eksternt. Så er det også viktig å samarbeide godt i kulturlivet. Det kommer ikke noe mer midler eller satsinger til en gjeng som står og skriker i munnen på hverandre. Da lytter ingen, og vi får ikke til noe som helst.

Monica Larsson (f. 1975) har en solid og variert bakgrunn fra kulturfeltet. Larsson er utdannet Cand.mag fra Universitetet i Oslo i sosialantropologi og mediefag. Tidlig i karrieren jobbet hun for diverse bistandsorganisasjoner før hun i 2004 ble daglig leder i Norsk Rockforbund (Norske Konsertarrangører). Senere ble hun kommunikasjonsrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet og deretter i kommunikasjonsbyrået Kulturmeglerne AS. Siden 2009 har hun sittet i styret i Øyafestivalen, og er nå på 6. året som styreleder i bransjefestivalen by:Larm. I juni 2021 ble Larsson oppnevnt av Kunnskapsdepartementet til å sitte i styret i Norges Musikkhøgskole. De siste 4,5 årene har Larsson vært ansatt som seniorrådgiver i Kulturrådet med fokus på satsingen på kulturell og kreativ næring og kulturøkonomi. Larsson har også hatt en rekke andre verv og stillinger innenfor kulturlivet. Hun startet å drive festival i Flekkefjord som 16 åring, og er fortsatt en svoren festival-entusiast.