Norsk kulturforum mottar statstøtte i 2021!

Bilde: Ine Schwebs / KulturPlot

Nok en gang har politikerne på Stortinget reddet Norsk kulturforum fra kutt på Statsbudsjettet! 

I oktober måtte vi spørre Kulturdepartementet om Norsk kulturforum ble strøket ved en feil i statsbudsjettet for 2021. Nå kan vi komme med den gledelige nyheten om at NOKU, en nasjonal organisasjon som jobber på vegne av en samlet lokal kultursektor, er satt tilbake på statsbudsjettet for 2021 av regjeringspartiene.  

Tusen takk til Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre med støtte fra FrP for at kuttet korrigeres, og en stor takk til opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet for nok en gang å ha talt vår sak.  

Det er en stor lettelse å få et så tydelig signal fra regjeringspartiene om at kuttet av oss fra budsjettet ikke var villet politikk – og flertallet på Stortinget som står bak oss er større enn noen gang, sier generalsekretær Hege Knarvik Sande.  

Politikerne har klar tale til Kulturdepartementet, ta signalet!
Les mer i Kulturplot!

Vi ser nå frem mot 2021 med fornyet optimisme, og gleder oss til å invitere til Kulturytring Drammen, landets første, nasjonale møteplass viet til kunst- og kulturpolitikk.