NOKU-politikk i Hurdalsplattformen

Norsk kulturforum leser den nye regjeringsplattformen med stor glede og interesse. Ifølge Hurdalsplattformen vil den nye regjeringen skape en kulturpolitikk som skal støtte opp under «eit ope, inkluderande og mangfaldig kulturliv i heile landet. Regjeringa vil gjennomføre eit nytt kulturløft som skal komme heile landet til gode, og særleg satse på den lokale og regionale kulturen. Folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av kven dei er, og kor dei bur».

«Dette er musikk i våre ører og svært gode signaler fra den nye regjeringen», sier påtroppende generalsekretær Monica Larsson. «Det er nesten så regjeringen har skrevet NOKU-politikk rett inn i plattformen.» Norsk kulturforum arbeider for å styrke den lokale kultursektoren, og ønsker en aktiv kulturpolitikk som styrker nettopp det lokale kulturlivet, hjertelig velkommen.

«Norsk Kulturforum ønsker å være en aktiv medspiller i fremtidens kulturpolitikk. Vi brenner for aktivt og engasjerende kunst- og kulturliv som skaper gode lokalsamfunn og gir mennesker økt livskvalitet», fortsetter Larsson. «Spesielt gledelig er det løftet om en gradvis økning av kulturens andel av statsbudsjettet til én prosent.»

Norsk kulturforum på fast plass i statsbudsjettet

De siste årene har Norsk kulturforum vært ute av fast plass på statsbudsjettet, til tross for at flertallet i Stortinget har ønsket NOKU på budsjettpost. På tirsdag kom nyheten om at organisasjonen er tilbake på fast plass i budsjettene.

«Vi er glade for dette, men mener også at det burde være en selvfølge», sier styreleder Tor Helge R. Moen, kulturleder i Alta. «Norsk kulturforum er en landsdekkende kunnskaps- og kompetanseorganisasjon for kultursektoren, og det er derfor helt på sin plass at vi skal finansieres over budsjettene. Dette har også flertallet i Stortinget støttet oss i helt siden 2017.»

Norsk kulturforum er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. NOKU samler og deler kunnskap og erfaringer for å styrke den lokale kultursektoren.