NOKU i møte med Kulturdepartementet

Norsk kulturforum hadde 29.april møte med statssekretær Emma Lind for å snakke om statsbudsjettet 2022, Kulturytring Drammen og ikke minst om situasjonen for kommunene under koronapandemien.

Norsk kulturforum kom med klar tale: For organisasjonens videre drift er det helt nødvendig at Regjeringen setter oss tilbake på fast plass i statsbudsjettet. Vi diskuterte også den store politiske oppslutningen rundt Norsk kulturforum. Et flertall av stortingspartiene: AP, SV, SP, Høyre, KrF og FrP står samlet bak organisasjonen.

Det vil være svært viktig for Norsk kulturforum å ha en sikker, forutsigbar driftstøtte i årene fremover, spesielt med tanke på Kulturytring Drammen, organisasjonens nye storsatsing. Kulturytring Drammen er Norges første kulturpolitiske møteplass, som skal samle hele kulturlivet til debatt om norsk kulturpolitikk.

Vi mener det er et stort behov for å styrke kultur som politikkområde, og nettopp dette er målsettingen med Kulturytring Drammen.

På møtet fikk vi også luftet vår bekymring for kulturlivet ute i kommune-Norge som følge av pandemien, og statssekretær Emma Lind delte vår bekymring. Lind varslet om at Kulturdepartementet snart legger den nye kulturloven ut på høring. Det er sterke signaler om at det nye lovverket skal styrkes med en paragraf om planbestemmelser, noe som vil sikre at kultur skal planlegges ute i kommune-Norge. Departementet trekker frem forskningsrapporten som Norsk kulturforum og Fagforbundet tok initiativ til i 2019, og som Telemarksforsking gjennomførte. I rapporten kom det frem at kommuner som har en definert kulturplan, bruker opp mot 25 % mer penger på kultur og idrett (netto driftsutgifter) per innbygger enn kommuner som ikke har kulturplaner. Rapporten viser videre at kun 36 % av kommunene som har besvart undersøkelsen, har en egen kommunedelplan for kultur. Vi ser frem til at det nye lovforslaget sendes ut på høring, og vi takker for et godt møte med KUD.