Lederskifte i NOKU Viken 

Etter 11 år som fylkesleder i NOKU Viken gir Henrik Eurenius stafettpinnen videre til Knut Olav Brekklund Sæves fra Halden. Vi har tatt en prat med begge om muligheter, utfordringer og betydningen av lokal kultursektor.

Kultursjef i Halden tar over etter kultursjef i Sarpsborg som leder av NOKU Viken, vårt største fylkeslag.

Refleksjoner fra avtroppende leder

Hva er de største mulighetene for lokal kultursektor fremover, og hva er de største utfordringene slik du ser det?

– Kulturens relevans og dens instrumentelle rolle innen kunst, helse, utdanning og samfunnsutvikling er blant de største mulighetene. Dette inkluderer fokus på kultur og folkehelse, integrering av kunst og kultur i oppvekstsektoren, samt å se barn og unge som en ressurs for mestring, understreker kultursjefen i Sarpsborg..

– Utfordringen jeg ser, er at kunst og kultur ofte møter økonomiske nedskjæringer i tider med økonomisk usikkerhet, krigsfare og klimautfordringer. Jeg håper vår bransje kan bidra til løsninger, og ikke bli en post som nedprioriteres i vanskelige tider, påpeker Henrik Eurenius.

Hvordan føles det nå etter 11 år å gi stafettpinnen videre?

– Det er betryggende å vite at stafettpinnen overlates til svært dyktige kolleger. Jeg vil fortsatt være en del av den flotte NOKU-familien gjennom deltakelse på konferanser og lignende, sier han.

Hva er ditt beste NOKU minne?

– Mitt kjæreste minne er definitivt da Sarpsborg konkurrerte om tittelen som Norges kulturkommune og havnet rett bak Drammen på en imponerende andreplass i 2019, bekrefter han.

Henrik Eurenius ble takket av og nytt styre valgt under årsmøte i NOKU Viken i Vestby kommune 15. mars. 

Tanker og idéer fra påtroppende leder

NOKU Viken består selv om fylkeskommunen splittes opp, hvorfor det?  

– Det var få motargumenter og bred enighet om å fortsette som én samlet region i NOKU-sammenheng. Det er berikende å ha et større nettverk, flere å spille på, samtidig som vi har en del felles utfordringer. En av de største utfordringene er at fylkene i Viken er underfinansiert når det kommer til statlige overføringer, misforhold som er godt dokumentert og som må utjevnes, påpeker Knut Olav Brekklund Sæves, som er kultursjef i Halden.

NOKU’s største fylkeslag! Hva driver dere med i NOKU Viken og hva er planene for 2024?

– NOKU Viken skal arbeide etter handlingsplanen for 2024 som ble vedtatt av årsmøtet i mars. Planene for 2024 er å arrangere en konferanse i samarbeid med fylkeskommunene, hvor det settes et relevant tema og fokusområde i samarbeid med arrangørfylkene, forklarer han.

– Ellers ser vi på Kulturytring som en svært viktig møteplass og debattarena for kulturlivet, og vil delta og bidra i planleggingen av arrangementet i 2025.

– Vi legger også opp til 1-2 digitale medlemsmøter i perioden. Medlemskommunene er viktige for å sette agendaen for arbeidet vårt, så det er veldig nyttig med dialog omkring aktuelle saker og problemstillinger de ønsker å ta opp, bekrefter Brekklund Sæves.

– Videre blir samarbeidet med Akershus-, Buskerud- og Østfold fylkeskommune viktig. NOKU Viken har samhandlet tett med Viken Fylkeskommune om årlige nettverksmøter og faglige bidrag inn i det regionale arbeidet. Det har vært kontakt på både administrativt og politisk nivå mens Viken fylkeskommune har eksistert. På dette punktet trenger vi å gå opp løypa litt på nytt med tre nye administrasjoner og ett styre.  

Hva er de største mulighetene for lokal kultursektor fremover, og hva er de største utfordringene slik du ser det?

– Jeg frykter at økonomi vil bli en stor utfordring i årene som kommer, enten man ser på kommunalt, regionalt eller statlig nivå. Knapphet på ressurser og en helsesektor som vil kreve mer vil påvirke mange av landets kommuner. Og ja – helse er viktig, men vi skal ikke bare overleve, vi skal leve også. Jeg tror det ligger både en mulighet og en utfordring i å skape forståelse for at kultursektoren også er en del av løsningen for å skape et bærekraftig samfunn, påpeker han.

Hva brenner du mest for som kulturleder? 

–              Det er vanskelig å svare kun en ting. Men deltakelse i alle valører av ordet, er kanskje den aller viktigste verdien for meg. Jeg brenner for at enda flere mennesker, uansett hvem de er, skal bli mer deltakende, enten det handler om å besøke biblioteket for å låne ei bok, gå på en konsert, melde seg på UKM, engasjere seg i det frivillige kulturlivet, eller kort og godt møte opp når noe skjer. Alle trenger å gjøre meningsfulle ting sammen med andre. For å aktivere mange, må vi ha et mangfold av tilbud og arenaer, vi må kommunisere effektivt, men vi må også utfordre oss selv på både programmering og formidlingsformer, understreker den nye lederen i NOKU Viken.

Knut Olav Brekklund Sæves er kultursjef i Halden og ny leder av NOKU Viken. Foto: Martin Gundersen

Årsmøtet i NOKU Viken ble avholdt i det nye kulturkvartalet i Vestby.