Kultursektorens evige unntakstilstand!

Kultursektoren er omstillingsdyktig, fleksibel: Hver eneste dag er unntakstilstand – kulturen er ikke forutsigbar.
2020 har vist at selv i motstrøm har kultursektoren en kompetanse og fleksibilitet som trengs i samfunnet før øvrig.

God jul!

Året startet så normalt som det kunne. Hektisk aktivitet og uendelig med planer for et spennende 2020 ble lagt rundt om i Kultur-Norge.

Ingen av oss hadde vel tenkt tanken om at det aller meste av det vi holder på med, skulle bli kansellert, endret, satt på vent, bygget om, torpedert …  Kulturutøvere, både profesjonelle og amatører …  frivillige vi alle samarbeider med: kor, korps, og andre grupper, våre egne kulturhus, kulturskoler, bibliotek, kinoer for å nevne noe – alt ble satt på vent, og sånn er det stort sett ennå.

På kulturkontor i kommuner og fylkeskommuner har det likevel vært mer å gjøre enn noen gang. Kulturutøvere og publikum har klamret seg til det som faktisk går an å gjøre. Kulturadministrasjoner i kommunene har vært i førstelinjen når det gjelder å presse på, bremse opp, forklare og fortelle. Det har vært alt på en gang, døgnet rundt – en krisetilstand som har vart i mange måneder.

Men kulturledere og deres stab er vel vant til å leve i en evig unntakstilstand? Kulturproduksjoner er jo i sin natur unntak fra normalen, unntak fra hverdagen, der rollene man må ta, er mange! Derfor:

Det går bra!

Snart er det over – og vi er kanskje kommet styrka ut! Folk hyler etter tjenestetilbudet kulturvirksomheter over hele landet yter. Det ropes høyt om at kulturen må opp og gå igjen, for å gi mestring, by på tårer og latter, skape sosiale fellesskap i trygge arenaer, profesjonelle fysiske opplevelser – hver uke – hver dag – hele året!

Nå trenger vi Norsk kulturforum mer enn noen gang! Hvor uendelig viktig er det ikke at vi som forvalter den lokale kulturen, har et felleskap, et nettverk, en organisasjon både gjennom krisen, i krigen mot pandemien og i vaksinefreden som vi håper snart skal senke seg over oss. 2020 har virkelig vist hvor viktig nettverk, samhold og et felles kunnskapsgrunnlag er. Jeg vil rette en stor takk til administrasjonen i Norsk kulturforum, en takk til alle dere i styret i Norsk kulturforum, og ikke minst en takk til fylkeslagene og takk til alle medlemmer.

Takk også til alle som har hjulpet med å få oss tilbake på statsbudsjettet!  Det burde vært en selvfølge, men som med så mye annet må kulturen kjempe – takk til dere som har vært med på denne kampen.  Takk til dere som i 2020 har skapt nye møtearenaer og jobbet frem gode digitale satsinger – noe som uten tvil har gitt merverdi, og som vi vil fortsette med også etter koronaen. Nøden lærer naken kvinne at spinne …

Nå har alle fortjent litt juleferie! Det nye året starter med stor sannsynlighet med nye utfordringer, men sakte og sikkert håper vi at alt åpner opp igjen. Det kommer til å koke i Norsk kulturforum, det kommer til å koke på alle kulturarenaer – lokale, regionale og nasjonale. Kulturen og de gode sosiale møteplassene er det alle savner så inderlig nå – og det får vi forhåpentligvis tilbake i 2021. Kreativiteten, entreprenørskapet og kraften i kulturen er det Norge vil trenge aller mest av i 2021.

Så alt blir bra! Godt nytt år!

Tor Helge Reinsnes Moen, styreleder Norsk kulturforum