Intervju med ny styreleder: Bård Jacobsen

Norsk kulturforum sin nye styreleder Bård Jacobsen (t.v.) med vår ungdomskoordinator Shawkat Jafari.
  1. Gratulerer som ny styreleder i Norsk kulturforum! Vi låner et spørsmål fra idrettens verden og spør: Hva føler du nå?

 Først og fremst en iver etter å, sammen med styret og administrasjonen, fortsette det gode arbeidet som NOKU allerede er i gang med. Kjenner på en ganske stor ydmykhet overfor en slik oppgave, men også en glede og vilje til å bidra til at NOKU og kultur får en enda større plass i samfunnsutviklingen. Kulturytring ble en kjempesuksess og det mener jeg setter NOKU på kartet på en helt annen måte enn tidligere.

  1. Hvem er du, Bård Jacobsen?

 Bård er vel en vanlig fyr fra Larvik med et brennende engasjement for kultur og kulturens rolle i samfunnet. Gift og har tvillinger på 19 år som er på flyttefot ut av reiret nå (tvillingene altså, ikke kona). Kjenner litt på den nye epoken uten barn hjemme.

  1. Har du lang fartstid i NOKU?

Jeg er kultursjef i Larvik og vi har vært NOKU-medlem i ganske mange år. Så ble jeg leder for fylkeslaget Vestfold og Telemark for et par år siden, og det ga virkelig mersmak. Det synes jeg var en interessant, så jeg gleder meg virkelig til å få et enda større ansvar som styreleder nå. 

  1. Siste kulturopplevelse som gjorde deg rørt?

Broren min har en ettåring som jeg ser reagerer godt på musikk. Vi er av Bredal-slekta i Helgeroa og oldefaren min gråt hver gang han hørte nasjonalsangen på radioen etter at skøytegutta hadde vunnet. Jeg er altså arvelig lettrørt, så når ettåringen responderer som han gjør da kommer tårene.

  1. Hva er du mest stolt av i kommunens kulturarbeid i Larvik? 

 Bredden vi har i det frivillige, og også bredden av kulturtilbud generelt.  Larvik har satset på kultur i mange år og det har gitt resultater. Jeg er stolt av hele kulturtilbudet i Larvik

  1. Hvorfor er NOKU viktig?

Kultur trenger et landsdekkende kompetansenettverk bestående av lokale og regionale kulturledere, kulturpolitikere og kulturfaglige ansatte i kommunal sektor. Et nettverk som «har skoa på» og som setter de viktige kulturtemaene på dagsordenen.

  1. Lovfesting av kulturloven – hva ville det betydd for deg som kultursjef?

At det blir et mer praktisk verktøy for kulturpolitikken i kommunen, og et verktøy der formålet er å få kulturfeltet «opp på bordet» i planprosessene

  1. Avslutningsvis: Hvis du var kulturministeren for en dag, hva var det første du ville gjøre?

Da ville jeg fått inn at kulturloven må stille klare krav til den lokale forvaltningen og krav til kulturplaner i alle kommuner. Dette kravet ville jeg fått inn i den nye kulturloven.