Fylkeslag

NOKU skal være et bindeledd for dem som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for den lokale kultursektoren.

Over hele landet etablerer NOKUs fylkeslag regionale møteplasser for den lokale kultursektoren. Her diskuteres regionale og lokale behov, og møteplassene utvikles i stor grad av fylkeslagene selv. Regionale møteplasser er en vesentlig del av NOKUs arbeid, da den lokale kultursektoren møtes og utveksler erfaringer rundt arbeidet med kunst og kultur i sitt lokalmiljø.

Fylkeslagene drives av et eget styre valgt av Norsk kulturforums medlemmer i fylket. Det er ikke fylkeslag i alle fylker. Aktiviteten varierer fra fylkeslag til fylkeslag. De fleste arrangerer konferanser, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. Noen arrangerer faglige møter og andre arrangerer studieturer.

Fylkeslagene er viktige i Norsk kulturforums arbeid. Innspill fra og informasjon om kommunene er avgjørende for det arbeidet Norsk kulturforum gjør overfor sentrale myndigheter og samarbeidspartnere. De er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med kåring av Norges kulturkommune.

Våre fylkeslag:

NOKU Vestfold Telemark
Kontaktperson: Bård Jacobsen, Larvik kommune. Tlf: 982 31 115,
e-post: bard.jacobsen@larvik.kommune.no

NOKU Rogaland
Kontaktperson: Ingunn Moa, Randaberg kommune. Tlf: 906 99 983
e-post: Ingunn.Moa@randaberg.kommune.no

NOKU Viken
Kontaktperson: Knut Olav Brekklund Saeves, Halden kommune.
Tlf: 41241730, e-post: knut.olav.brekklund.saeves@halden.kommune.no.

NOKU Agder
Kontaktperson: Louise Tallaksen Pariggi, Lindesnes kommune,
Tlf: 900 12 583, e-post: Louise.Tallaksen.Pariggi@lindesnes.kommune.no

NOKU Vestland
Kontaktperson: Benjamin Hogstad, Bergen kommune, Tlf.: 92621887,
e-post: Benjamin.Hogstad@bergen. kommune.no.

NOKU Møre og Romsdal
Kontaktperson: Sissel Lillebø Aarseth, Ålesund kommune Tlf. 91152030,
e-post: Sissel.Lillebo.Aarseth@alesund.kommune.no

NOKU Trøndelag
Kontaktperson: Kine Larsen Kimo, Indre Fosen kommune. tlf: 970 73 817,
e-post: kine.larsen.kimo@indrefosen.kommune.no

Nyttige verktøy for fylkeslag: