Finalistene til Norges kulturkommune 2023 er klare!

Norsk kulturforum har siden 1992 delt ut den gjeve prisen Norges kulturkommune til en kommune som utmerker seg nasjonalt med sitt kulturarbeid. Nå har juryen nominert tre kulturkommuner til prisen som deles ut med en storstilt seremoni på Kulturytring i Drammen 20. juni.

De tre finalistene er: Aurskog-Høland kommune, Lillestrøm kommune og Skien kommune.


Vinneren av prisen Norges kulturkommune får status som Norges beste kulturkommune i en periode på to år. I denne perioden vil man i samarbeid med Norsk kulturforum (NOKU) få nasjonal oppmerksomhet og profilering rundt sitt kulturarbeid, gjennom å bli brukt aktivt som kunnskap- og kompetanseressurs på NOKU sine nasjonale møteplasser for et samlet nasjonalt kulturliv i perioden.

Grunde Almeland, juryleder (V). Foto: Stortinget

– Juryen kunne velge blant en rekke varierte og svært gode søknader, fra alle landets regioner, som viser det store mangfoldet i kulturkommunene rundt omkring i landet, sier juryleder Grunde Almeland (V) og fortsetter:
– Søknadene som er kommet inn viser at kommuner over hele landet jobber aktivt og engasjert med kultursektoren og forholdene for den lokale kulturen. Vi gleder oss til å få de tre finalekandidatene presentert og vist frem under prisutdelingen på Kulturytring!

I vurderingen har juryen lagt vekt på kommunens kulturinnsats uavhengig av størrelse og innbyggertall. Det har vært viktig å vurdere kommunens langsiktige satsingsområder og kultursektorens forankring i kommunen, politisk, økonomisk og i planarbeid. Videre har juryen vurdert samarbeid og satsingsområder, vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet, planer for tilgjengelighet og inkludering og en total og helhetlig tilnærming til kulturfeltet i hele sin bredde.

Monica Larsson, generalsekretær i NOKU. Foto: Elfi Leinan

– Prisen Norges kulturkommune er en ypperlig mulighet til å vise frem de gode eksemplene på norske kommuner som satser på kultur, som andre kan la seg inspirere av, sier generalsekretær i Norsk kulturforum Monica Larsson, som også er initiativtager til Kulturytring som går av stabelen i Drammen i juni. – Det er ikke størrelsen som avgjør om en kommune satser på kunst og kultur, men at ansatte og politikere aktivt og engasjert jobber for å utvikle og styrke kultursektoren for alle kommunens innbyggere.

Finalen og kåringen finner sted under Kulturytring, i Drammen, den 20. juni kl. 11:30. Det er juryleder Grunde Almeland som deler ut prisen.

Juryen har bestått av Grunde Almeland (V), leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Gunn Marit Helgesen leder i KS, og styreleder i Norsk kulturforum, Tor Helge R. Moen.

Juryens begrunnelser

Aurskog-Høland

Aurskog-Høland er en sterk kandidat fra en relativt liten landkommune. Gjennom organisering, økonomi og planarbeid, viser kommunen en reell og sterk vilje til å satse på kultur – for alle, noe som gjenspeiles i en helhetlig satsing på konkrete aktiviteter og tjenester. Juryen lot seg imponere over et godt tilbud til innbyggerne i en «ny kommune» – der det løpende utviklingsarbeidet er basert på planmessig medvirkning og et blikk for nyskapende tiltak, kreative løsninger og lokalhistoriske verdier. Den nye kulturstrategien 2023-2033 bygger opp under kommunens visjoner, bærekraft og inkludering – og styrker en tydelig holdning til kulturens egenverdi og dens betydning for utvikling av lokalsamfunnet, folkehelse og attraktivitet.

Aurskog-Høland ligger i Viken fylke, med grenser mot Innlandet i nord, Sverige i øst og Indre Østfold i sør. Det er store avstander mellom de seks tettstedene, der fem utenom Bjørkelangen har vært tidligere kommuner; Aurskog, Løken, Hemnes, Setskog og Rømskog. Innbyggertall 18 000.

Lillestrøm

Den nye Lillestrøm kommune satser strategisk, spenstig og ambisiøst på kultur. Kulturområdet er godt forankret i kommunen, både økonomisk, organisatorisk og i planverket. Lillestrøm er en offensiv kulturby, der viljen til satsing, anerkjennelse av kulturens betydning og verdien av kommunens ansvar for å legge til rette for dette, imponerer juryen. Kommunens planmessige og innovative satsing på kunst, kultur og frivillighet legger grunnlaget for levende lokalsamfunn med høy grad av bærekraft, medvirkning, god integrering, tilhørighet og attraktive kulturopplevelser. Som vertskommune for både universitet og nasjonale institusjoner dokumenterer kommunen et stort engasjement og ansvar.

Lillestrøm kommune er den 9. største kommunen i Norge med over 90.000 innbyggere. Ifølge Telemarksforskning har kommunen den høyeste forventede innflyttingen av alle kommuner i landet. Kommunen ligger sentralt på Nedre Romerike i Viken, med nærhet til hovedstaden og Oslo lufthavn. Kommunen ble dannet 1. januar 2020 ved sammenslåing av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner.

Skien

Skien er regionens hovedstad, Ibsens fødeby og er vertskommune for flere regionale idretts-kunst- og kulturinstitusjoner; en posisjon kommunen tar på det største alvor og som også preger kommunens strategiske satsinger. Ibsensatsingen er en sølvtråd som snor seg fra barnehage- og skolesekk, via litteraturfestival til friby og nytt bibliotek – fram mot Ibsen-jubileet i 2028. Idrett og frivillighet står sterkt – og det er verdt å trekke fram kommunens bydelshus som et særdeles godt eksempel på inkludering og frivillighet. Juryen merket seg spesielt at kultur er godt og framtidsrettet forankret i kommunen, både politisk, økonomisk og i planverket. En ambisiøs og nyskapende kulturkommune med planmessige og strategiske satsinger. Skien er en av Norges åtte middelalderbyer og dermed også en av Norges eldste. Skien er inngangsportalen til Telemarkskanalen, og er en kunstnerby og en jazzby.

Skien kommune har i overkant av 55 000 innbyggere, og er regionhovedstad i Vestfold og Telemark.

Om prisen

Ål kommune vant prisen i 2021, her avbildet med Ål kulturhus. Foto: Terje Bjørnsen

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum, og er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen deles ut annethvert år, og ble for første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og heller vektlagt kommunenes vilje til satsing, til å finne gode løsninger, og til å ha en langsiktig og helhetlig tilnærming. Det finnes mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid i søknaden om å bli årets kulturkommune.

I 2023 er det kommet inn gode søknader fra både store og små kommuner over hele landet som skal kjempe om tittelen som Norges kulturkommune 2023 og overta stafettpinnen etter Ål kommune.

Vinneren i 2021 var kulturbygda Ål kommune.

For samtlige vinnere siden 1992, les her.

For mer informasjon, kontakt: Generalsekretær Monica Larsson, Norsk Kulturforum, 97022420, monica.larsson@noku.no