De unge trenger kultur i krisetider

Først publisert i Kommunal rapport 29.04.20


Sakte, men sikkert starter samfunnet opp igjen, og vi – representanter for Barne- og ungdomskulturnettverket – ønsker å berømme alt det gode arbeidet som foregår ute i kommuner og fylkeskommuner nå. Dette er et viktig arbeid!

Mektige Banana og Vidunder Pingvina. Foto: Ingvild F. Melien

Barne- og ungdomskulturnettverket:
Hege Knarvik Sande, generalsekretær Norsk kulturforum
Torstein Siegel, daglig leder i UKM
Øystein Strand, direktør Kulturtanken
André Ruud, generalsekretær Ungdom og Fritid
Morten Christiansen, direktør Norsk kulturskoleråd
Nina Hodneland, daglig leder Norske kulturhus

Vær fremoverlent og innovative i denne tiden som nå er over oss!

Selv om fritidsaktiviteter for barn og unge smått om senn kan starte opp igjen, vil begrensningene være mange og prege alle landets kommuner i tiden fremover. Stengte og begrensede møteplasser forsterker dessverre den kritiske situasjonen for mange unge mennesker som trenger sosiale nettverk og møteplasser utenfor hjemmet.

Kunst og kultur er viktig i forebygging av ensomhet, som psykisk helsevern, for å opprettholde fellesskap og samhold. Mange barn og unge er i en sårbar situasjon, noe som spesielt kommer til syne i den situasjonen vi nå befinner oss i. Ikke alle har trygge rammer hjemme.

Det er derfor svært viktig at kulturtilbudet for barn og unge holdes i gang, selv om det fysiske Norge i stor grad er stengt ned. Barn og unge har rett på et rikt kunst- og kulturliv uansett hvilken situasjon landet som helhet befinner seg i.

I mange kommuner og fylkeskommuner over hele landet gjøres nettopp dette. Kulturskolen opprettholder undervisningen på digitale plattformer. Bibliotekene fortsetter utlånet digitalt. Fritidsklubbene oppretter digitale møteplasser, chattetjenester er startet. Den kulturelle skolesekken tilbyr mange digitale kunstopplevelser for bruk i undervisningen.

Kulturhusene opprettholder flere arrangementer for barn, unge og familier via flere plattformer. Og den landsomfattende UKM-mønstringen for barn og unge erstattes med digitale alternativer og møteplasser for den unge målgruppen.

Vi har også sett eksempler på kommuner som aktivt bruker digitale formidlingskanaler ut mot befolkningen som helhet, for å samle og formidle digitale kulturopplevelser.

Det finnes også eksempler på kommuner som aktivt tilrettelegger for digitale konserter med lokale kunstnere, i tett samarbeid med det lokale kunst- og kulturlivet. Den gode kompetansen til ungdomsarbeiderne, utdanningssektoren og kultur- og fritidssektoren settes i spill for å holde kunst- og kulturlivet i gang.

Kommunal sektor er tilrettelegger og tjenestetilbyder av en rekke kunst- og kulturtilbud for den lokale kultursektoren. Det er vårt felles ansvar å bidra til at de som mangler nettverk og samhold i hjemmet, som kjenner på ensomhet og mentale og psykiske utfordringer, har møteplasser å gå til selv om de fysiske klubbene, scenene og møteplassene nå er stengt.

Staten har lovet kommunene kompensasjon for tap som følge av koronakrisen. Dette gjelder også eventuelle tap som kommunal sektor får på kulturfeltet, slik som tap av billettinntekter og inntekter fra foreldrebetaling på ulike kulturelle tjenester.

Barne- og ungdomskulturnettverket oppfordrer derfor alle i kommunal sektor til å bli inspirert over alle de gode eksemplene, og ikke kutte i kulturbudsjettet og permittere ansatte. Vær fremoverlent og innovative i denne tiden som nå er over oss!

Behovet for de møteplassene og kulturarenaene som kulturlivet skaper, forsvinner ikke selv om Norge har stengt ned. Tvert imot – barn og unge trenger dem mer enn noen gang.