WEBINAR: Bærekraftig omstilling av kultursektoren

20. mars 2024 Nettarrangement Påmelding

Velkommen til foredrag ved Nanna Løkka i Telemarksforsking om bærekraftig omstilling av kultursektoren kl 09:00-10:00.

I 2023 ga Løkka ut rapporten Mot en grønn og bærekraftig kultursektor som undersøker forholdet mellom FNs bærekraftsmål og kulturpolitikk. Gjennom foredraget presenteres sentrale funn i rapporten, for eksempel at Agenda 2030 i stor grad gjør kulturpolitikken til et middel for å nå bærekraftsmålene. Så blir spørsmålet om det er et problem.
Presentasjonen munner ut i en praktisk oppgave som den enkelte kommune kan «ta med hjem». Hensikten med den praktiske oppgaven er å sette i gang en refleksjon over hva som kan og bør gjøres i din kommune.
Nanna Løkka er seniorforsker og leder av forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved oppdragsinstituttet Telemarksforsking. Løkka har jobbet med analyser av kultursektoren siden 2014, deriblant nasjonale undersøkelser av museenes samfunnsroller, frivillig kulturvern og politikken rettet mot nasjonale minoriteter og mindre analyser av kommunal kulturorganisering. For tiden jobber Løkka med en større undersøkelse av frivillige organisasjoners bidrag til bærekraftig forvaltning av Oslofjord-området.