Verksted for tech og cultur: Cultural heritech 2.0

25. mars 2021 Teams

Hvordan gir digitale verktøy god formidling av kunst og kulturarv? Kan bedre samsnakk mellom techmiljøer og kulturvirksomheter gi både bedre publikumsopplevelser, mer læring og god næringsutvikling i vår region? Kan EU hjelpe? Webinaret er et oppspill til Kultur over grenser-konferansen i oktober.

Osloregionens Europakontor har sammen med sine medlemmer hatt digital formidling av kunst og kulturarv på dagsorden siden Det europeiske kulturarvåret 2018. På den europeiske uken for byer og regioner (EWRC), stilte vi i 2018 spørsmålet: Kulturarv – verdt investeringen?  

På Edvard Munchs fødselsdag, 12. desember 2018 møtte spillutviklere og kulturaktører fra vår region europeiske kolleger og beslutningstakere i Brussel, med arrangementet Cultural Heritech@Norway House.

EU har samtidig løftet problemstillingen på sin agenda. I 2021-27 vil EU gjennom en rekke programmer som Kreativt Europa, Horisont Europa og Erasmus+ lyse ut midler som skal gi mulighet til å utvikle og utforske feltet videre. Samtidig vet vi at nåløyet er trangt for å lykkes i konkurransen om midler. Hva vil EU oppnå med disse midlene, hvordan bør konsortiene bygges, og er det mulig å utvikle en prosjektportefølje på tvers av programmer innen dette feltet?

Osloregionens Europakontor, i samarbeid med Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og MUNCH, inviterer 25. mars til et digitalt verksted for de som vil søke europeisk prosjektfinansiering til digital formidling av kunst og kulturarv. Representanter for EUs virkemidler Horisont Europa, Kreativt Europa, Erasmus+ m.fl. vil kort skissere hvilke muligheter for europeisk finansiering som vil finnes i tiden som kommer. Samtidig vil vi høre på historier om prosjekter som er i ulike faser av prosjektutvikling – og vi ber virkemiddelaktørene gi tilbakemelding på veien videre for disse prosjektene.

Webinaret er et oppspill til konferansen «Kultur over grenser», som arrangeres av Kulturrådet, Norsk kulturforum, Viken fylkeskommune m.fl.  27. -28 oktober på Lillestrøm. 

Les hele programmet her!

Kontakt Astrid Bjerke: astrid@osloregion.org