Kulturytring Drammen

23. juni 2025 – 25. juni 2025 Drammen Påmelding

Kulturytring Drammen arrangeres neste gang 23.-25. juni 2025 som landets største, nasjonale arena for kunst- og kulturpolitikk. På Kulturytring Drammen samles politikere, beslutningstakere, kunstnere, kulturarbeidere - kort sagt hele det norske kunst- og kulturfeltet.

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet.

Målsettinger for Kulturytring Drammen er å:

  • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk – og samfunnsområde
  • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
  • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Kulturytring Drammen arrangeres som en biennal hvert valgår.

Les mer på Kulturytring Drammens egen nettside.