NOKU-webinar: Kulturplaner, medvirkning og involvering

12. november 2020 – 12. november 2020 Nettarrangement

Kulturplaner, medvirkning og involvering

Drammen kommune, Bergen kommune og Stavanger kommune har alle vært igjennom kulturplanprosesser, og har ulike erfaringer for medvirkning og involvering fra dette omfattende arbeidet. Webinaret tar for seg hvilke muligheter som ligger i de ulike metodene, og gir gode råd og tips til andre som skal igjennom lignende prosesser.
Hvem skal være involvert i kulturplanprosesser? Innbyggerne, kulturlivet selv? Hvordan kan man nå dem som ikke har en sterk stemme i en slik prosess?
På webinaret vil de tre kommunene presentere sine ulike erfaringer med involvering i kulturplanleggingsfasen, etterfulgt av en panelsamtale.
Deltakere er:
Bergen kommune ved kommunaldirektør for Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, Harm-Christian Tolden
Drammen kommune ved Virksomhetsleder kultur, idrett og friluftsliv, Tone Ulltveit-Moe.
Stavanger kommune ved Kultursjef Arnfinn Bjerkestrand
Foto: Trine Sirnes. Østfold Internasjonale Teater: Flygel – den umulige reisen under NOKU-konferansen 2020