Turner

NOKU-webinar: Kultur og identitet

19. november 2020 Nettarrangement

Kultur og identitet – kulturstrategi som verktøy

Vestfold og Telemark ble i 2020 slått sammen til storfylket Vestfold og Telemark fylkeskommune, og høsten 2020 skal det nye fylket utarbeide en ny kulturstrategi – Vestfold og Telemark skal bli et kulturfylke med stor K!

I dette webinaret får vi høre om arbeidet med kulturstrategien og tankene som ligger bak det omfattende arbeidet. For hvordan kan en kulturstrategi bidra til å slå sammen to fylker – på tvers av geografi, identitet og historikk? Hvordan legges prosessen frem mot en kulturstrategi opp, og hvilken målsetting har det nye storfylket for prosessen?
Et av målene med kulturstrategien er å tilrettelegge for at innbyggere og besøkende skal ha god tilgang på kulturopplevelser av høy kvalitet, og til at nyskapning og verdiskapning innenfor kulturfeltet skal skje i fylket.
Prosessriggingen er en suksessfaktor, og bred og ikke minst systematisk medvirkning fra start – internt og ekstern – også i den digital hverdag, er sentralt i prosjektet.

Med:
Else Blom, direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet og
Ane Ingvild Støen, prosjektleder holder webinaret.
Maja Foss Five (AP), Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

NOKU-webinar 19.11.2020.

 

Foto: Frank Tindvik