NOKU-webinar: Fritidskortpiloten fra Arendal

11. juni 2020 – 11. juni 2020 Norsk kulturforums nettverk

I oktober 2019 ble Arendal pilotkommune for regjeringens ordning med Fritidskort for barn og unge.

I oktober 2019 ble Arendal pilotkommune for regjeringens ordning med Fritidskort for barn og unge.
Kultursjef Linda Sætra og prosjektleder Anne Marit Haslund har hatt relativt frie tøyler så lenge retningslinjene fra BUFDIR ble fulgt, og på webinaret vil Anne Marit Haslund snakke om erfaringene med fritidskortet så langt.
Et viktig tema for fritidskortet er hvordan man kan nå ut til barn og unge som ikke deltar i fridtidsordninger fra før av. Flere har påpekt at ordningen ikke inkluderer en ny målgruppe, men øker isteden deltakelsen for barn og unge som allerede er aktive på fritiden.
Så hvordan når man ut til en ny målgruppe barn og unge? Hvordan kan flere inkluderes, og hvordan åpner man opp skillelinjene i befolkningen på dette punktet?