NOKU-webinar // FNs bærekraftsmål og det lokale kulturlivet

18. mars 2022 Følg webinar-link Påmelding

NOKUs andre inspirasjonswebinar denne våren omhandler FNs bærekraftsmål og det lokale kulturlivet. Påmelding her: https://tin2.no/IePB356

Våren 2021 gjennomførte NOKU en storsatsing på temaet, med en egen podkast om kultursektoren og bærekraftsmålene. Gjennom hele 11 episoder ble følgende belyst: Kan kultur være viktig for å nå FNs bærekraftsmål, og i tilfelle, hvordan kan kulturfeltet være del av løsningen for å nå disse målene? Hør NOKU-podden her.

FN har definert 17 mål, med 169 delmål, som verdens land har forpliktet seg til å arbeide for frem mot 2030. Arbeidet med bærekraftsmålene er en dugand som involverer alle verdens land, som er sektorovergripende og som forplikter oss alle til å samarbeide mot løsninger på vår tids største utfordringer.

Men| hvordan kan kulturfeltet gå foran i dette viktige arbeidet? Og hva skal vi bruke bærekraftsmålene til, egentlig?

Solveig Korum innleder om FN bærekraftsmål, Agenda 2030, og om disse målenes betydning for kulturfeltet. Hun vil presentere relevante eksempler fra praksis og forskning i Norge og Norden, samt nøkkelpunkter fra rapporten «Kultur og bærekraft: En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren», laget av Telemarksforskning på oppdrag for Kulturtanken.
Solveig Korum er ansatt i Kulturtankens avdeling for forskning og utvikling. Hun har bakgrunn fra Rikskonsertene, der hun i mange år jobbet med musikk og internasjonal bistand. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Agder og sitter i styringsgruppen for programmet «Sustainable Lifestyles in the Nordic Region» i regi av Nordisk Ministerråd.

Julie Forchhammer fra Klimakultur vil med praktiske eksempler vise hvordan man kan implementere utvalgte bærekraftsmål og delmål i kulturaktørenes daglige drift. Eksemplene vil være relevante både for store og små kommunale kulturaktører.
Julie Forchhammer har lang erfaring med å jobbe konkret med bærekraft og klima. Hun har blant annet være rådgiver og styremedlem i Regnskogfondet, miljøsjef for Øyafestivalen og festivalsjef for Vinjerock. Hun er co-founder av Klimakultur i Vang i Valdres. Selskapet har et allmennyttig formål om å omstille norsk kulturliv til å redusere sine klimautslipp og implementere FNs bærekraftsmål i sin daglige drift.
Det er ingen tvil om at disse to kan sakene sine, så gled dere!

Påmelding her: https://tin2.no/IePB356