NOKU-webinar: Cultural planning

15. oktober 2020 – 15. oktober 2020 Norsk kulturforums nettverk

Hvordan fungerer metoden Cultural planning i praksis?

Erica Månsson er styreleder i Föreningen för Cultural planning, en nasjonal organisasjon som har som formål å styrke kulturperspektivet i samfunnsplanleggingen.
Men hvordan fungerer metoden Cultural planning i praksis? Månsson tar for seg muligheter og behov hos kommuner, regioner og næringsliv, og hvordan metoden kan tas i bruk for å styrke kulturens rolle i samfunnsplanlegging og utvikling.
Cultural planning har som mål å fange et steds sjel. Metoden bygger på lokalt engasjement og kartlegging av stedets kulturelle kvaliteter. Prosessen skaper samhandling og aktiviteter og fører frem til en handlingsplan eller en idébank. Disse kobles så til strategisk arbeid innfor forskjellige felt, for eksempel planarbeid, næringslivsutvikling, kulturplanlegging eller visjons- og strategiarbeid. Målet er å øke det lokale samarbeidet og krympe avstanden mellom kultur og samfunnsplanlegging.
Erica er VD i Nilsson & Månsson AB og har tidligere hatt flere lederstillinger innenfor kultursektoren, senest som Kultur- och fritidschef i Växjö kommun. Erica, som var med på å introdusere Cultural planning i Sverige, har gjennomført flere cultural planning-prosesser og skrevet håndboka ”Att fånga platsens själ”.