NOKU-webinar: Bærekraft gjennom samskaping

22. oktober 2020 – 22. oktober 2020 Norsk kulturforums nettverk

Kunst- og kulturaktører kan spille en særlig rolle i utviklingen av bærekraftighet.

Kunst- og kulturaktører kan spille en særlig rolle i utviklingen av bærekraftighet. Kunst og kultur kan provosere og inspirere, synliggjøre og sanseliggjøre, og skape interaksjon og relasjon. Så hvordan kan man ta denne rollen i bruk for å sette et bærekraftig avtrykk? Samskaping er et godt bud: Samskaping har en demokratisk åre, det handler om det gode liv, om fellesskapet og om at bruke ressursene våre best mulig. I webinaret vil Leerberg snakke om hvordan du og din organisasjon kan skape bærekraft gjennom samskaping.
Malene Bødker Leerberg er adjunkt ved Via University College i Danmark og arbeider med organisasjons- og kompetanseutvikling med fokus på samskaping. Hun har de siste 15 årene forsket på og arbeidet i praksis med samskapende prosesser. Tidligere har hun blant annet vært prosjektleder på forprosjektet til DOKK1 i Århus. De siste to årene har hun arbeidet med et norsk nettverk av fire fylkesbiblioteker og ni folkebiblioteker i det to-årlige prosjektet «Biblioteket som samskaper».
Hvordan kan samskapning bidra til fremtidens møteplass Malene B. Leerberg.