NOKU-konferansen 2020

08. september 2020 – 09. september 2020 Litteraturhuset i Fredrikstad

«Nedvekst og fremvekst» - Kunst og kultur i et bærekraftig samfunn

Klimakrisen er i full anmarsj, og det er nødvendig å tenke nytt om hvordan vi konstruerer samfunnet vårt og lever livene våre. Vi lever i en verden med begrensede ressurser, og flere stiller nå spørsmål om hvorvidt idealet om forbruk og vekst kan være førende for våre liv, for den generelle samfunnsutviklingen og for fremtidige generasjoner. Vi spør: Hvordan kan kunst og kultur vokse frem som en større samfunnsutviklende kraft i nedveksttider?

Det runde året 2020 er en gyllen mulighet for å starte på nytt med tenkning rundt dette temaet. Norsk kulturforum er 50 år. Organisasjonen ble dannet 1970 da den lokale kultursektoren ble bygget ut i kommunene, og ved denne milepælen er tiden inne for å se fremover. Kunst- og kultursektoren står ved et vendepunkt, sektoren kan spille en ny og vesentlig rolle i hvordan samfunnet konstrueres i fremtidens samfunn. For hva gir vi verdi nå? Og hva vil ha verdi i morgen? Hvilken rolle spiller kunst og kultur i et samfunn med grunnlag i en ny mentalitet, og hvor bærebjelkene er relasjoner, møteplasser, opplevelser og fellesskap? Grunnpilarene i NOKU-konferansen 2020 vil være: Stedutvikling, oppvekst: barn og unge, kulturvern og miljøvern og samskaping – demokrati i fellesskap.

Innleggene fra konferansen kan lastes ned via denne Dropbox-lenken.

Program:

Status for fremtiden: kulturlivet etter koronakrisen Kristin DanielsenDirektør, Kulturrådet
The role of Culture in the UN Sustainable Development Goals Catherine CullenSpesialrådgiver, Culture in Sustainable Cities.
Tenk nytt om økonomi - i et helhetlig, organisk og sosialt perspektiv Ove Daniel JakobsenProfessor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen, Nord universitet.
Fra realitet til mulighet: kunsten å skape alternativer Cecilie Sachs OlsenPostdoktor ved Centre for the GeoHumanities ved Royal Holloway, University of London
Presentasjon av Østfold internasjonale teater Thomas H. ØstgaardTeatersjef, Østfold internasjonale teater
THIS COULD … how two words can create a resilient and resourceful future Scott BurnhamLeder og grunnlegger, Reprogramming the City
Håpets katedral - Bærekraft i praksis Solveig EgelandKunstnerisk og visjonær leder, Håpets katedral Anne SkauenProsjektleder, Håpets katedral
Har kunsten kraft til å forandre? Anne Beate HovindProsjektleder, kunstfeltet
Barnas stemme i fremvekst Therese Hugstmyr WoieLeder, Natur og Ungdom
Demokratiet må forsvares og videreutvikles hver dag Ana Perona-Fjelstad Direktør, Det Europeiske Wergelandsenteret Ingrid AspelundSeniorrådgiver, Det Europeiske Wergelandsenteret
Ung kultur. Handlingsrom og verktøykasse for lokal kulturpolitikk Ole Marius HyllandSeniorforsker, Kulturhistoriker, dr.art., Telemarksforsking
Grønt veikart for kulturlivet - hva er kommunens rolle? Rhiannon EdwardsLeder, Virke kultur og opplevelser Nina M. HodnelandDaglig leder, Norske kulturhus
Sirkulærøkonomi - om å ta vare på bygninger Ola Harald FjeldheimGeneralsekretær, Fortidsminneforeningen
Historier i Højhuset - om stedets betydning Lisbeth HollensenEtnolog og museumsinspektør, Forstadsmuseet
Y og såret som ikke vil gro Kjetil Ansgar JakobsenProfessor i historie ved Nord universitet, Bodø
Lokal kulturaktivitet er viktig for trivsel og bostedsbeslutninger Rolf RøtnesFagdirektør, Samfunnsøkonomisk analyse AS
Drammen kommune som Norges kulturkommune 2019 Tone Ulltveit-MoeVirksomhetsleder/kultursjef i Drammen kommune 2005-2019
Velkommen til Kulturytring Drammen! Kristin Ørmen JohnsenLeder av familie- og kulturkomiteen, Stortinget. (Høyre)