Kultur over grenser

27. oktober 2021 – 28. oktober 2021 Lillestrøm kulturhus

«Internasjonalt kultursamarbeid når landegrensene skal åpnes igjen. Hvilken rolle kan regionene ta for å styrke det internasjonale kultursamarbeidet?»

Koronakrisen stengte grensene, også for kultursamarbeid. Nå skal landegrensene åpnes igjen, og internasjonalt samarbeid kan sakte ta seg opp nok en gang. ​

Internasjonalt kultursamarbeid på tvers av regioner!

Internasjonalt kultursamarbeid er viktigere enn noensinne. Over hele verden ser vi en dreining mot politikk som innskrenker rettigheter som ytringsfrihet, fri legning, religionsfrihet, for å nevne noe. Grenser stenges, og flere mennesker er på flukt. Handelen holdes innenfor landegrensene. Mange tenker seg og sitt først – en helt naturlig, beskyttende konsekvens av krisesituasjonen vi har befunnet oss i. Men kunst og kultur kan bidra til å øke samarbeid, og ikke minst, til å komme i kontakt med mennesker som lever under andre vilkår enn oss selv. 

Hvilken rolle kan regionene ta i det internasjonale kultursamarbeidet? ​Hva er særegent ved norske regioner i et styrket, internasjonalt samarbeid – og hva kan vi trekke veksler på og inspireres av? Hvilken rolle kan kunstnere og kulturaktører ta og skape – i samarbeid med regionen, andre regionale aktører, og ikke minst internasjonale krefter? Regioner kan ofte ha mer til felles enn nasjoner, og EU har en utstrakt brukt av regioner som base for prosjekter og uvtikling.

Her i Norge er fylkeskommunen sentrale aktører i den lokale kulturen, både som tilrettelegger og utvikler av kulturlivet. Kultur over grenser ønsker å utforske dette rommet og se på hvordan regioner, fylkeskommuner, kommuner og lokale organisasjoner kan utvikle sin rolle i skjæringspunktet mellom det regionale og internasjonale for å stimulere til flere internasjonale kunst- og kulturprosjekter over landegrenser og regioner.

Europeiske trender og utfordringer, kultursektoren etter Covid-19, internasjonal strategi, ulike støtteordninger og hvordan søker man.

Velkommen til en dag med nettverksbygging, faglig og praktisk påfyll og erfaringsdeling.

Følg med for program, og hold av datoene.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Kulturrådet, Forskningsrådet, Bufdir og Viken fylkeskommune.