Kultur over grenser

27. oktober 2021 – 28. oktober 2021 Lillestrøm kultursenter Påmelding

Internasjonalt kultursamarbeid når landegrensene skal åpnes igjen. Hvilken rolle kan regionene ta for å styrke det internasjonale kultursamarbeidet?

Internasjonalt kultursamarbeid og europeiske strømninger

Internasjonalt kultursamarbeid er viktigere enn noensinne. Over hele verden ser vi en dreining mot politikk som innskrenker rettigheter som ytringsfrihet, fri legning, religionsfrihet, for å nevne noe. Grenser stenges, og flere mennesker er på flukt. Handelen holdes innenfor landegrensene. Mange tenker seg og sitt først – en helt naturlig, beskyttende konsekvens av krisesituasjonen vi har befunnet oss i. Men kunst og kultur kan bidra til å øke samarbeid, og ikke minst, til å komme i kontakt med mennesker som lever under andre vilkår enn oss selv. 

Kultur over grenser 2021 tar for seg internasjonalt kultursamarbeid, europeiske (kultur)politiske strømninger, muligheter for digitalisering av kulturen og ikke minst støtteordninger og søknadsmuligheter.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Kulturrådet, Forskningsrådet, Bufdir og Viken fylkeskommune.

Programmet oppdateres fortløpende, vi tar forbehold om endringer.

Påmelding via lenken over innen 18. oktober 2021.

Deltageravgift kommune/fylkeskommune/institusjon – kr 1 875,00
Deltageravgift kunstnere/selvstendig næringsdrivende – kr 1 000,00
Middag 27. oktober – kr 625,00

Prisene er inkludert mva.

Se deltakerliste

Program:

08.30 Frokostmøte v/ Viken fylkeskommune og Osloregionens Europakontor: Cultural Heritech 3.0: The Gjellestad story and XSite: Hvordan fortelle historien om Gjellestadskipet mens det fortsatt ligger i bakken? Hvordan samarbeide på tvers av fag og land for å utvikle ny teknologi og skape gode digitale publikumsopplevelser? Hvordan kan EU-programmene bidra? Joakim Karlsen, førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon, Høgskolen i Østfold og Christian Løchsen Rødsrud, Utgravningsleder i Kulturhistorisk museum innleder til samtale med publikum, hvor vi også får innspill fra virkemiddelapparatet. Deltakelse på frokostseminaret er gratis, men krever egen påmelding om du ikke har meldt deg på gjennom konferansen. Påmelding rettes da til: astrid@osloregion.org innen 20. oktober.
10.00 Tabanka Dance EnsembleTabanka Dance Ensemble spesialiserer seg på Afrikas og Karibias sosio-rytmiske praksiser og skaper engasjerende virtuose rytmiske forestillinger som samtidig tar for seg samfunnsaktuelle tema. Tabanka har utmerket seg og har vært Dansens Dager ambassadører, vunnet Oslo Kommunes pris for inkluderende arbeid OXLO-prisen, den prestisjetunge Bergesenstiftelsesprisen og grunnlegger og kunstnerisk leder var første mottaker av Viken Fylkeskommunes Kulturpris.
10.15 Åpning v/ kulturminister Anette Trettebergstuen
10.30 Paneldebatt: Regionenes rolle i internasjonaliseringPaneldebatt og samtale. Deltakere er Kristin Danielsen - direktør i Kulturrådet, Vidar Pedersen - fagdirektør i HKDIR, Kristin Danielsen - direktør i Forskningsrådet, Mari Trommald - direktør i Bufdir (Aktiv Ungdom) og John Arve Eide- fylkesdirektør Kultur og Mangfold i Viken. Debatten ledes av direktør i Danse- og teatersentrum, Hege Knarvik Sande.
11.30 Lunsj
12.30 Hovedforedrag: Regional attraktivitet - kulturen og kreativitetens rolle? Charlotta Mellander er professor i nasjonaløkonomi ved Handelshögskolan i Jönköping, Sverige. Hennes forskning undersøker hvorfor vi vil bo på enkelte steder og hvorfor vi velger bort andre steder – og hvilken konsekvens det får for stedenes utvikling.
13.00 Daniela ReyesDe som har sett Daniela Reyes spille, glemmer det ikke med det første. Det er noe med de skjøre og litt vindskeive sangene som hun formidler med en kombinasjon av intens tilstedeværelse, stor musikalitet og selvsikkerhet som gjør et sterkt inntrykk på publikum. Anmeldere har skrevet om Reyes at hun kombinerer det uskyldige med det mektige i sitt naivistiske og tankefulle univers og at det låter vakkert, men også morsomt og alvorlig.
13.15 Internasjonalt kultursamarbeid – perspektiver fra Kulturdepartementet og UtenriksdepartementetEkspedisjonssjef Elisabeth Lier Haugseth fra Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker i Kulturdepartementet og ekspedisjonssjef Tone Allers fra Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll i Utenriksdepartementet gir perspektiver på internasjonalt kultursamarbeid fra departementene.
14.00 Presentasjon av tilskuddsordninger og prosjekter:
EØS-Ordningen og utlysningerKulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt for kulturprogrammene under EØS-midlene, som bidrar til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten styrker også samarbeidet mellom Norske kulturaktører og kunst og kulturaktører i mottakerlandene. Anna Benedicte Stigen fra Kulturrådet presenterer EØS-midlene med søkelys på aktuelle utlysninger. Etterfulgt av Jostein Forsberg, daglig leder for Notodden Blues Festival som gir en kort introduksjon til deres EØS- samarbeid med musikals innslag ved musikere Rita Engedalen og Morten Omlid.
Kreativt Europa - mediaprogrammet Kreativt Europa-desken fra Norsk Filminstitutt informerer om støttede filmer og prosjekter fra mediaprogrammet.
Erasmus+(HKDIR) - ConductITmed prosjekteksempelet ConductIT, presentert av Morten Schjelderup Wensberg fra Universitetet i Stavanger. I samarbeid med arbeidslivet utvikler ConductIT digitale musikkdirigentstudier for hele Europa, og bidrar slik til å gjøre dirigentstudier bedre og mer tilgjengelige.
Erasmus+ (Aktiv Ungdom)med prosjekteksemplet Participate in your life: Tower of Babel, presentert av Hjørdis M. Steinsvik fra K:13 Scenekunst. Participate in your life er et nettverk av teatergrupper fra Norge, Sverige, Island, Ungarn og Litauen. Sammen skal de sette opp teaterforestillingen Tower of Babel i 2022 der publikumsdeltakelse er sentralt.
Horisont Europamed prosjekteksempelet rurAllure: Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes. Universitetslektor og prosjektleder Ole Edward Wattne, NTNU, forteller om prosjektet og den norske deltakelsen knyttet til Gudbrandsdalsleden. NTNU ved Institutt for design har ansvar for den norske arbeidspakken i dette EU-prosjektet. rurAllure har som formål å bidra til stedsutvkling langs pilegrimsleder i Europa gjennom fokus på kulturarv langs de etablerte pilegrimsledene. Vi ønsker å bidra til at pilegrimsturistene skal ta avstikkere og stoppe opp på sin vei, og fokus i den norske piloten er på etnografisk- og kulturhistorie langs Gudbrandsdalsleden. Lokale partnere er Mjøsmuseet AS, Stiftelsen Lillehammer museum og Nasjonalt pilegrimssenter.
17.30 MottakelseMottakelse ved The European Union Delegation. Mottakelsen finner sted i det vakre og inspirerende NITJA senter for samtidskunst.
18.30 MiddagMiddag på Lillestrøm kultursenter med kunstneriske innslag fra NEON Vokal og DARKOWA.
Dag 2
09.00 Kunstnerisk innslagUNG musikk
09.15 Bodø, Europeisk kulturhovedstadAndré Wallann Larsen er direktør for Bodø2024 Europeisk kulturhovedstad. Han kommer til Kultur Over Grenser for å snakke om Kulturhovedstadsprogrammet som regional satsing.
10.15 InnleggTere Badia er Secretary General i Culture Action Europe. Hun vil snakke om kultur i Europa post COVID 19. Hva kan vi gjøre sammen for å komme ut ut av krisen? Kan kultursamarbeid som dette påvirke gjenoppbyggingen av Europa etter pandemien?
10.45 InnleggKreativt Europa – hva er nytt og erfaringer fra forrige programperiode. Med Barbara Gessler, Head of Unit, Creative Europe, DG EAC, EU-kommisjonen og Walter Zampieri, Head of Unit, Culture program, EACEA.
11.30 Lunsj
12.30 Stian CarstensenMusiker og komponist Stian Carstensen er frontfigur og komponist i Farmers Market, såvel som soloartist. Stilmessig kombinerer han en rekke musikalske sjangere fra jazz til bulgarsk folkemusikk.
12.50 Presentasjon av tilskuddsordninger:
Kreativt Europa- Kulturprogrammet Ingvild Hagen Kjørholt fra Falstadsenteret i Trøndelag forteller om prosjektet Houses of Darkness – Images of Contested European Memory. Prosjektet omhandler formidling av den mørke historien knyttet til gjerningspersonene i krigen, og inkluderer blant annet Bergen-Belsen i Tyskland og Westerbork i Nederland.
Nordiske ordninger (fra København og Helsingfors)Ethno Artic ved Mete Seymen og Ingunn Eck Sand fra JM Norway. Prosjekt støttet gjennom Volt, Nordisk kulturkontantakts kultur- og språkprogram for barn og unge upp til 25 år.
Nordiske ordninger (HKDIR - Nordplus)Musikk og dans er et viktig element i enhver kultur. Prosjektet «Nordic Sounds», støttet av Nordplus-programmet, har samlet folketoner, viser, vuggesanger og barneregler fra alle de nordiske land i en felles e-bok til pedagogisk bruk. Ruth Wilhelmine Meyer, vokalartist og norsk deltaker i prosjektet, opptrer.
Nordiske ordninger - InterregionaleInterreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Norge er med i 9 ulike delprogrammer slik at alle norske fylker er dekket. Delprogrammene omfatter både nære samarbeid rett over grensen og større områder slik som nordsjøområdet eller østersjøområdet. Internasjonal rådgiver i Viken fylkeskommune, Frode Frisvoll, presenterer Interreg og mulighetene som ligger i den neste 7- års perioden som starter nå.
13.45 Parallelle sesjoner Velg en av tre.
1.Kreativt Europa, Erasmus+ og Horisont Europa. Samskaping i prosjekt og program. I denne sesjonen retter vi søkelyset mot Horisont Europa, Erasmus+, Kreativt Europa og EØS-midlene. Vi får høre Oded Ben-Horin (HVL), Arild Berg og Vera Østensen (OsloMet) fortelle om sine erfaringer og hvordan samspillet og synergiene mellom disse ordningene kan bidra til å skape solide og gode kultursamarbeid.
2.EØS-ordningen: EØS-midlene inviterer tre EØS-prosjektpartnere til en prat om hva EØS-midlene har betydd for deres arbeid og utvikling. De tre aktørene har ulik kunst- og kulturfaglig bakgrunn og erfaring, og samtalen vil fokusere på kunstneriske og administrative muligheter og utfordringer som EØS-samarbeidet har bidratt til. Vi vil også snakke om hvorfor og hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til utvikling av fag og erfaring. Panelsamtalen modereres av Åse Meyer, seniorrådgiver i Kulturrådets internasjonale seksjon. Panel medlemmene som stiller er: Lise Wulff som er visuell kunstner, Eivind Falk, instituttleder for Norsk Håndverksinstitutt og Thorunn Hagberg, daglig leder for Stella Polaris Opplevelser.
3. Viken: Internasjonalt kultursamarbeid sett fra fylkeskommunenPresentasjon av Viken fylkeskommunes Kompetanseprogram i arbeid med internasjonalt kultursamarbeid. Ved Espen Holtan og Øivind Nordal.
14.45 Parallelle sesjoner Velg en av tre.
1.Forskningsrådet: Hva er på agendaen i Horisont Europa innen kultur og kulturarv, og hvilke utlysninger kommer? Relevante stikkord er blant annet bevaring av materiell og immateriell kulturarv, digitalisering, grønn omstilling, mangfold og kulturell og kreativ næring. Forskningsrådet vil bruke eksempler på pågående prosjekter for å vise hva som er mulig å få til gjennom et prosjekt, for både forskere, offentlige aktører og kulturaktører. Det blir tid til spørsmål og svar.
2.Kreativt Europa: Stedsutvikling og kulturens plass. Erfaring fra prosjektet In Situ Act ved Østfold Internasjonale Teater.
3.Erasmus+ / Aktiv Ungdom:Erasmus+: Aktiv Ungdom – hvordan komme i gang med et prosjekt. Ønsker du å starte et kulturprosjekt for ungdom? Her får du en gjennomgang av hvilke støtteordninger som kan passe til din prosjektidé, tips til søknadsskriving og eksempler på prosjekter som har fått støtte. Workshopen ledes av Ingeborg Lundgaard Kjærstad, rådgiver i Erasmus+ Aktiv Ungdom, og Hjørdis M. Steinsvik, produsent for forestillingen Tower of Babel som er et internasjonalt teaterprosjekt som tidligere har fått støtte.
16.00 AvslutningSPEED-DATES med tilskuddsordninger. Møt de ulike tilskuddsordningene til ti minutters speed-dates der du kan stille spørsmål om ordningene, få veiledning og tips -og avtale nye møter. Grip sjansen til å presentere og få tilbakemelding på ditt prosjekt!