Årsmøte NOKU Rogaland

23. mars 2021 Befalsmessa på Sola sjø

Styret for Norsk kulturform Rogaland innkaller med dette til årsmøte og kulturlunsj tirsdag 23. mars 10:00 – 14:00 på Sola.

Innkalling til årsmøte i NOKU Rogaland 23. mars 2021

Styret for Norsk kulturform Rogaland innkaller med dette til årsmøte og kulturlunsj tirsdag 23. mars 10:00 – 14:00 på Sola.

Det er et ønske fra styrets side at vi kan møtes fysisk for årsmøtet i 2021, og vi planlegger for dette.

Dersom smittesituasjonen allikevel skulle vise seg å sette en stopper for en felles samling vil årsmøtet bli gjennomført digitalt, men da kun selve årsmøtet.

Årsmøtet 2021 med kulturlunsj blir i Befalsmessa på Sola sjø.
Adresse: Sola Prestegårdsveg 234, 4055 Sola

På agendaen står:

  • Årsmøte med årsmøtesaker
  • Omvisning i Jærmuseets nyeste utstilling om 2. verdenskrig i Torpedoverkstedet
  • Orientering om Rikssamlingsjubileet 2022
  • Lunsj

Saker til årsmøtet som medlemmer ønsker å få med på årsmøtets saksliste må være sendt til styret på e-post til nokurogaland@gmail.com innen 2. mars 2021

Informasjonsflyt fra fylkeslaget

NOKU Rogalands hjemmeside legges ned, og det blir nye kanaler for kommunikasjon, i forbindelse med nye nettsider fra NOKU sentralt.

  • informasjon fra fylkeslaget
  • nasjonalt nettverk og felleskap

 

Påmelding årsmøte NOKU-Rogaland