Årsmøte NOKU Rogaland

23. mars 2021 Befalsmessa på Sola sjø

Styret for Norsk kulturform Rogaland innkaller med dette til digitalt årsmøte tirsdag 23. mars 12.00-13.30.

Innkalling til årsmøte i NOKU Rogaland 23. mars 2021

Styret for Norsk kulturform Rogaland innkaller med dette til årsmøte tirsdag 23. mars 12.00-13.30 på Teams. Link til teamsmøtet deles med påmeldte.

Program:

Årsmøte
Orientering av Trond Ole Paulsen om Rikssamlingsjubileum 2022

Generalsekretær i NOKU Hege Knarvik Sande forteller om Kulturytring Drammen, arbeidet med kåring av Norges kulturkommune og tilbudet om webinarer fra NOKU sentralt.

Saker til årsmøtet som medlemmer ønsker å få med på årsmøtets saksliste må være sendt til styret på e-post til nokurogaland@gmail.com innen 2. mars 2021.

Informasjonsflyt fra fylkeslaget

NOKU Rogalands hjemmeside legges ned, og det blir nye kanaler for kommunikasjon, i forbindelse med nye nettsider fra NOKU sentralt.

  • informasjon fra fylkeslaget
  • nasjonalt nettverk og felleskap