Årsmøte i NOKU-Vestland

29. april 2022 Litteraturhuset i Bergen

Velkommen til årsmøte i NOKU-Vestland, 29.april fra 11:30.

Årsmøte startes med felles lunsj, og avsluttes med middag og show med Linda Eide og Herborg Kråkevik.

Melding av saker sendes til Odd Gunnar Myhre senest 8.april.
Påmelding til møte og sosialt sendes til Marianne Ose Askvik senest 5.april.

Vel møtt!