NOKU Inspirasjonswebinar / Nr.1 2022

18. februar 2022 – 18. februar 2022 zoom Påmelding

Velkommen til årets første inspirasjonswebinar fra NOKU! Frivillighet er en sentral del av kulturlivet rundt omkring i kommunene, og siden det også er Frivillighetens år i år; er dette tema for årets første webinar. Birgitte Brekke fra Frivillighetens år 2022 deltar med et inspirasjonsforedrag der hun viser eksempler på kreativ bruk av frivillighet i kulturlivet til glede og inspirasjon. Vi får også høre fra Hanne Tollerud, ordfører i Moss, og Ida Madeleen Moe, frivilligkoordinator i Moss, som forteller om sitt arbeid med organisering og satsning på frivillighet i Moss kommune. Et systematisk og inspirerende arbeid som førte til at de vant tittelen Årets Frivillighetskommune 2021. Det blir tid til spørsmål avslutningsvis. Vel møtt!