Gå til innholdet

Foto: Ingvild F. Melien

Høringsinnspill til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Norsk kulturforum har skrevet innspill til kap. 42.5 Musikk- og kulturskoletilbud i Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov, angående utvalgets forslag om at bestemmelsen om musikk- og kulturskoletilbud flyttes fra opplæringsloven til kulturlova.

I høringsinnspillet kommer vi med anbefalingen om å legge kulturskolen under en revidert kulturlov og anbefaler at bestemmelsen om musikk- og kulturskoletilbud flyttes fra opplæringsloven til kulturloven gjennom den pågående revideringen, med den forutsetning at Kulturloven blir et sterkere styringsverktøy med planbestemmelser og etterprøvbarhet.

For styret var dette en komplisert og omfattende sak å behandle. Det var uenighet i styret, som resultat ble det stemt med et flertall på 3 mot 2 stemmer. Derfor inneholder høringsinnspillet både flertallsinnstillingen, og et avsnitt som viser argumentet som var grunnlaget for dissens.

Norsk kulturforum (NOKU) er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren, og representerer ikke kommunen eller fylkeskommunen, men er summen av et kulturfaglig nettverk fra den lokale kultursektoren og er en frittstående demokratisk kunnskapsressurs for den lokale kultursektoren.

Det er derfor viktig å påpeke at i denne saken er det flere synspunkt som trenger å trekkes frem. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å komme med egne høringsinnspill. 

Les hele høringsinnspillet under.

/share/mime/48/pdf.png Høringsinnspill NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
(horingsinnspill-nou-2019-23-ny-opplaringslov.pdf, 51kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as