Medlemsundersøkelse 2024

Vi ønsker dine tilbakemeldinger

Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. NOKU formidler informasjon og kunnskap på mange ulike måter. Vi vil gjerne kartlegge hvorvidt innholdet når fram, samt hvilke ressurser og kanaler du benytter deg av. Vi ønsker også innspill på hvordan vi kan jobbe enda bedre for våre medlemmer.

• Navn

• Kjønn(Påkrevd)

• Alder(Påkrevd)

• Vi sender ut siste nytt fra NOKU cirka en gang i måneden om blant annet vårt politiske arbeid, aktuelle saker til høring, arrangementer og medlemstilbud. Mottar du vårt nyhetsbrev?(Påkrevd)

• I tillegg til nyhetsbrev sender NOKU ut medlemsmail med viktig informasjon. Deler du medlemsinformasjon med alle dine medarbeidere?(Påkrevd)

Faglig påfyll

• NOKU arrangerer jevnlig webinarer der vi belyser sentrale temaer i lokal kultursektor. Har du deltatt på et eller flere av våre webinarer?(Påkrevd)

• NOKU-podden er inne i sin femte sesong. Nye podcastepisoder om nyttige temaer for sektoren publiseres fortløpende. Har du hørt på NOKU-podden?(Påkrevd)

• NOKU-konferansen samler deltakere fra hele landet og er vårt viktigste arrangement for sosialt nettverk og faglig påfyll. Har du vært på NOKU-konferansen i løpet av de fem siste årene?(Påkrevd)

• NOKU tilbyr medlemspris og gode rabatter på både eksterne og interne konferanser og arrangementer. Har du benyttet deg av dette?(Påkrevd)

Kulturytring

• NOKU eier og driver Kulturytring, som er Norges største og viktigste møteplass for kunst- og kultursektoren. Har du vært på Kulturytring i Drammen?(Påkrevd)

• I planlegging av Kulturytring 2025 fokuserer vi på kolleganettverk og sosiale møteplasser, samt gode priser for våre medlemmer. Planlegger du å dra på Kulturytring 23.-25. juni 2025?(Påkrevd)

• Hva er viktigst for at du og din seksjon prioriterer Kulturytring i 2025?(Påkrevd)

• På Kulturytring i 2023 deltok mer enn 140 organisasjoner, forskningsmiljøer og sammenslutninger med mer enn 170 faglige arrangementer i programmet. Hvilke temaer er du mest interessert i?(Påkrevd)

Nettsider og sosiale medier

• Hvor ofte er du inne på våre nettsider?(Påkrevd)

• Hva slags informasjon leter du etter på nettsidene våre?(Påkrevd)

• Følger du oss i sosiale medier?(Påkrevd)

Visjon og verdier

• Norsk kulturforums visjon er at kunst- og kulturliv skal være drivkraften for økt livskvalitet for alle. Som interesseorganisasjon skal vi styrke den lokale kultursektoren faglig, slik at kunst og kultur fremmes som en vesentlig bidragsyter til å skape gode lokalsamfunn. I hvilken grad oppfylles dette gjennom våre aktiviteter?

• NOKUs kjerneverdier er å samle (kultursektoren), dele (kompetanse og erfaringer) og styrke (kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner). I hvilken grad oppfylles disse verdiene?(Påkrevd)

Annet

• NOKU jobber for å styrke lokal kultursektor, og i den siste tiden har flere medlemmer tatt kontakt med oss og fortalt om budsjettkutt i kommunale kulturbudsjetter. Har din kommune/fylke/organisasjon blitt pålagt budsjettkutt de siste tre årene?(Påkrevd)

• Har du direkte ansvar / personalansvar for kulturhus?(Påkrevd)