Verktøy

Veileder til Kulturloven

Norsk kulturforum og KS utarbeidet en veileder til kulturloven.

Veilederen tar deg med inn i lovverkets underdokumenter som tolker som synliggjør hvordan loverket skal operasjonaliseres av det offentlige.

Nyttige ressurser