Verktøy

Hvordan organisere kultursektoren i kommunen

Organisering av kultursektoren i en kommune kan ha betydning for arbeidet og for kultursektorens forankring i kommunen. Rapporten “Organisering og kompetanse i kommunal sektor” (Telemarksforsking 2019), viser at i de kommunene hvor kultursjefen, -lederen, eller kommunalsjefen sitter sentralt plassert i kommuneledelsen, bruker man også mer penger på kultur. Her har vi samlet noen råd som man bør tenke på når man organiserer kultursektoren i en kommune.

 

Nyttige ressurser

  • Organisering og kompetanse i kommunal kultursektorLast ned