UNG Kulturytring satser på ungdomsmedvirkning i 2023!

Ungdomsutvalget, de tilstedeværende samarbeidspartnerne og representanter fra NOKU/Kulturytring-teamet.

UNG Kulturytring satser sterkt på ungdomsmedvirkning i programutviklingen for 2023, og arrangerer en serie verksteder sammen med samarbeidspartnere som er eksperter på ungdomskultur og medvirkningsprosesser. Ungdomsprogrammet til Kulturytring er en integrert del av hovedprogrammet, hvor arrangementene er for, av og med ungdom, tematisk knyttet til ungdom og ungdomskultur.

Lørdag 4. desember møttes ungdommer fra hele landet i lokalene til Kulturtanken for å delta på det første medvirkningsverkstedet til UNG Kulturytring 2023. Her ble de veiledet av Brageteatret, UKM og Kulturtanken i kreative arbeidsgrupper, hvor de sammen diskuterte hvordan en kulturpolitisk festival for ungdom kunne se ut. Hva legger de selv inn i kulturpolitikk? Hva ville de snakket om dersom de møtte en politiker? Hvordan vil Norge se ut i 2030?

– UNG Kulturytring er den delen av Kulturytrings program som vi i NOKU holder ekstra godt om, sier Kaia Brænne, programsjef for Kulturytring.

– Vi ønsker å ha deltakelse fra unge i alle ledd av denne produksjonen: fra kommunikasjon og programutvikling til arenautvikling og gjennomføring, og vi er allerede godt igang. Samtidig vil vi invitere unge fra hele Norge til å delta som delegater, og vi ønsker oss unge stemmer i alle debatter der fremtidsnorge diskuteres.

Gjennom ti måneder vil ungdomsutvalget og samarbeidspartnere møtes til verksteder for å sammen utvikle programpostene til UNG Kulturytring 2023. Programmet består av alt fra kunstneriske- og politiske verksteder, faglige samlinger, paneldebatter og samtaler, til kulturelle arrangementer som konserter og forestillinger.

– Det som skiller UNG Kulturytring i 2023 fra 2021 er at det nå blir en langt mer integrert del av hovedprogrammet, sier Shawkat Jafari, koordinator for UNG Kulturytring.

– Vi vil at unge stemmer skal høres under Kulturytring 2023, og det starter med å inkludere dem tidlig i programutviklingen. Målgruppen til ungdomsprogrammet er ikke bare unge folk, det er også Kulturytring sitt øvrige publikum. Ved å ikke holde ungdomsprogrammet og hovedprogrammet adskilt, får ungdom snakke direkte til kultursjefer, kulturarbeidere og politikere som tar beslutninger i saker som angår dem.

Er du interessert i å delta som UNG-delegat, melde på din ungdomsforening eller ditt ungdomsråd?
Her finner du mer info og skjema for å melde interesse.

Samarbeidspartnere for UNG Kulturytring er:
Kulturtanken, Brageteatret, Kulturskolerådet, Viken Ung Kultur, DEMO Drammen, Kunst i Skolen, UKM, Drammensbiblioteket, KS- Kommunesektorens organisasjon, The European Wergeland Centre, Ungdom og Fritid, Buskerudmuseet, m.fl.