Første programslipp for Kulturbæring i Bodø


Første programslipp er klart! Sammen med våre kollegaer i Norsk kulturskoleråd arrangerer vi høsten store fagkonferanse for kultursektoren, 16. og 17. oktober.

Kulturbæring er en viktig del av Kulturskolerådets satsing i forbindelse med Bodø2024. Vi ønsker å samle alle som brenner for å skape positive, varige endringer i samfunnet gjennom kulturelle og bærekraftige initiativer.

Inspirerende lineup

Kultursektoren bidrar allerede i dag med å nå FNs bærekraftsmål, ofte uten at man fullt ut forstår hvorfor og hvordan man kan gjøre mer av det som fungerer. Denne konferansen vil utforske hvordan vi kan måle, utvikle og forsterke kunst, kultur og idrett som motor for bærekraftig verdiskaping.

Vi er stolte av å presentere følgende navn til konferansen, og flere navn vil slippes i løpet av de nærmeste ukene.

Aon Raza Naqvi, Keynote Speaker
Aon er tekstforfatter og kreatør med erfaring fra TV, reklamebransjen og pressen. Han er tidligere redaktør for Festen Etter Fasten på NRK, programleder i BroShow på P3 og forfatteren bak boka «Third Culture Kids». I sine foredrag deler han innsiktsfullt fra et enormt repertoar av historier som opplyser, engasjerer og berører hjerterota, og handler om retorikk, mangfold, narrativ og generasjoner.

Julius Heinicke, professor, Universitetet i Hildesheim. Heinicke er professor i kulturpolitikk og er UNESCOs leder i kulturpolitikk for kunst og transformasjon ved universitetet. Han er opptatt av å undersøke hvordan kulturelle og estetiske praksiser kan fremme globalt medborgerskap. Hans arbeid viser hvordan kunst og kultur kan skape forståelse for bærekraftsmålene. På konferansen skal Heinicke holde foredraget «Kultur som et bærekraftig utviklingsmål? Kulturelle og estetiske praksiser som verktøy for å oppleve globalt medborgerskap».

Liv Aira, Dansekunstner og Koreograf
Aira er en lulesamisk dansekunstner som integrerer sin kulturelle arv i sitt arbeid. Hun har grunnlagt flere kulturfestivaler og jobber nå med å etablere verdens første samiske dansesenter.

Even Aleksander Hagen, Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet
Hagen har studiebakgrunn innen statsvitenskap, nordisk språk og litteratur og praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo, og er idag statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Kristin Holm Jensen, KS  
Holm Jensen er statsviter og tidligere statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. Hun er nå avdelingsdirektør i KS, med ansvar for oppvekst, kultur og utdanning. Hun var en sterk bidragsyter i pilotarbeidet Fremtidens kulturskole, et utviklingsprosjekt Norsk kulturskoleråd og KS startet sammen.

Steinar Pleim Johansen, Salten Kultursamarbeid
Pleim Johansen er faglig leder i Salten Kultursamarbeid og har rik erfaring fra kultursektoren. Han mener drømmer er essensielle for bærekraftige lokalsamfunn og har ledet flere prosjekter som inspirerer til framtidsvisjoner.

Påmelding og «Tidlig ute»-rabatt

Vi tilbyr «tidlig ute»-rabatt for de som melder seg på innen 25. juni.
Sikre deg din plass på konferansen her

Med disse temaoverskriftene ser vi fram til å dele innsikt og ideer om hvordan kultur kan være en drivkraft for positiv samfunnsendring:

  1. Kulturbæring – Kulturen som driver for bærekraftige samfunn
    Utforsk hvordan kultur bidrar til bærekraftsmålene og samfunnsutvikling.
  2. Fra sannhet til forsoning gjennom Kulturbæring?
    Diskuter kulturbæringens rolle i å skape forståelse og forsoning mellom ulike grupper.
  3. Third Culture Kids/tredjekultursbarn – en ny generasjon kulturbærere Se på hvordan globalisering og flerkulturelle oppvekstmiljøer skaper en ny generasjon kulturbærere.
  4. Kulturbæring i praksis
    Praktiske eksempler og prosjekter som viser hvordan kulturbæring kan implementeres i samfunnet.

Målgruppa for konferansen er alle som jobber for og med barn og unge og sosial bærekraft. Dette inkluderer blant annet kulturarbeidere, politisk valgte, kommunale ledere, kulturskoleansatte, bibliotekansatte, ansatte i utdanningssektoren og innen andre offentlige tjenester samt innen det frivillige kulturtilbudet.

Vi ser fram til å ønske deg velkommen til en inspirerende og innsiktsfull konferanse i Bodø!