Pandemiens påvirkning på kommunens kulturarbeid

Kulturfeltet er blitt truffet hardt av konsekvensene av koronapandemien.

Norsk kulturforum har opprettet en undersøkelse som tar for seg hvordan pandemien har påvirket kommunens kulturarbeid, og vi håper at så mange som mulig kan ta seg tid til å svare på denne.

Undersøkelsen er rettet mot kulturledere i kommunen.

Gå til undersøkelsen her!