Lokalt kulturliv i norske kommuner – hvordan står det til?

Telemarksforsking har sett på kommunenes utgifter til kultur de siste årene.

Mange kommuner opplever trange økonomiske tider. Frykten er stor for at en kultursektor uten lovpålagte oppgaver står laglig til for hugg. Men hvordan er økonomien i den kommunale kultursektoren og hvordan påvirkes kultursektoren av den manglende lovgivingen? I denne artikkelen skal vi se nærmere på den økonomiske utviklingen i den kommunale kultursektoren de siste årene. Hvilke områder (funksjoner) har hatt vekst, hvilke kommuner har prioritert kultur i sine budsjetter og hvordan har kommunereformen og pandemien påvirket dette?

Les artikkelen i Kulturindeks