Koordinert kulturarbeid styrker kvaliteten på fritidstilbud for barn og unge

(Foto: skjermbilde fra videoen «Fremtid – Koordinert Kulturarbeid for barn og unge 2020-2022» publisert av UKM – Ung Kultur Møtes på YouTube, 02.09.2022)

Tidligere i høst ble rapporten «Koordinert kulturarbeid for barn og unge» publisert. Her har Norsk kulturskoleråd, Ungdom og Fritid og UKM ledet et toårig prosjekt hvor fem kommuner har samordnet sine kultur- og fritidstilbud rettet mot barn og unge. Fritidsklubb, kulturskole og lokalt UKM-arbeid har da jobbet sammen på tvers av virksomhetene, og bibliotek, fritidskulturliv og private kulturaktører har også vært involvert i prosjektet. Ungdommene fikk selv ta del i utviklings- og beslutningsprosessene og skape sitt eget kulturtilbud.

– Rapporten byr på en rekke erfaringer som er interessante for våre medlemmer, sier Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum. I alle pilotkommunene kom det nye møteplasser og prosjekter tilegnet ungdom. Flere ungdommer har brukt disse fritidstilbudene og tatt aktivt del i koordineringen av kulturaktiviteter. Kommunene har trivdes med det tverrfaglige samarbeidet og opplever økt medvirkningskompetanse.
– Erfaringene fra prosjektet vil forhåpentligvis inspirere kommuner over hele landet til å sette i gang egne koordineringsprosesser av fritidstilbud, sier Larsson, som minner om at NOKU kan bistå interesserte kommuner med mer informasjon eller i å etablere kontakt med prosjektgruppen.

Rapporten, dokumenter, videoer og metodestoff fra prosjektet kan leses av alle interesserte på prosjektet sin ressursside.